Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach ING BANK

W I dekadzie XXI wieku udzielono setek tysięcy kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Jednym z banków, które udzielały zobowiązań w helweckiej walucie, był ING Bank Śląski. W porównaniu do PKO BP, Millenium Banku czy nawet mBanku, ING nie było dużym graczem na rynku kredytów frankowych.
Świadczy o tym ilość pozwów wobec tego banku – I kwartał 2022 roku ING zamknął ze statystyką 844 toczących się postępowań frankowych. Kwartalny przyrost pozwów wyniósł w tym banku niespełna 12%. Nie oznacza to oczywiście, że ING Banku Śląskiego nie opłaca się pozywać – jest wręcz przeciwnie.

ING masowo przegrywa w sądach ze swoimi kredytobiorcami, ponieważ jego umowy są wadliwe prawnie i mają liczne klauzule niedozwolone. Na czym polegała wadliwość umów frankowych w ING, co daje unieważnienie umowy i ile można zyskać, wygrywając sprawę sądową z tym bankiem?

Jakie wady prawne mają kredyty frankowe w ING Banku Śląskim?

ING Bank Śląski udzielał swoim klientom kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego, których warunki były w wielu miejscach niekorzystne dla kredytobiorcy. Chodziło przede wszystkim o klauzule indeksacyjne, a także nieumieszczanie w umowie kwoty kredytu wyrażonej w PLN.

Bank do wyliczania kwoty kredytu, wysokości zobowiązań i spłacanych rat używał dwóch różnych kursów CHF – kursu kupna i sprzedaży, obliczając poszczególne wartości z użyciem tego kursu, który był mniej korzystny dla klienta. Kredyt
uruchamiany był w złotówkach, ale klient nie wiedział, jaką ostatecznie kwotę otrzyma i czy będzie ona w stanie pokryć cel wynikający z umowy.

Dodatkowo kursy kupna i sprzedaży stosowane przez bank nie były średnimi kursami NBP, a kursami własnymi banku, kształtowanymi jednostronnie bez odniesienia do obiektywnych realiów rynku. To wszystko sprawia, że umowa z ING Bankiem Śląskim naruszała interesy konsumenta i była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Co można zrobić z kredytem we frankach w ING Banku Śląskim?

Kredytobiorca mający kredyt frankowy w ING może wybrać jedną z kilku dostępnych dróg:

 • dalsze spłacanie kredytu frankowego na zasadach wynikających z podpisanej umowy – opcja zupełnie niekorzystna, zwłaszcza w dobie niepewnego i coraz wyższego kursu franka oraz podwyżek oprocentowania
 • podpisanie ugody z ING Bankiem Śląskim – z uwagi na warunki, które proponuje bank swoim kredytobiorcom, nie jest to dobry wybór. Po ugodzie kredyt jest zamieniany w zobowiązanie złotowe i oparty o wskaźnik WIBOR. Okres wysokich stóp procentowych i szalejącej inflacji nie jest dobrym czasem, by decydować się na tak nieprzewidywalny produkt
 • pozwanie ING Banku Śląskiego za kredyt w CHF – najlepsze rozwiązanie dla każdego frankowicza, w zdecydowanej większości przypadków umożliwia unieważnienie umowy frankowej lub jej odfrankowienie na korzystniejszych zasadach niż te przewidziane w ugodzie.

Czy warto pozwać ING Bank Śląski za kredyt we frankach?

W obecnych realiach gospodarczo-ekonomicznych pozwanie ING Banku Śląskiego i dążenie do unieważnienia umowy z nim jest rozsądnym krokiem. Bank ten powszechnie przegrywa w sądach z konsumentami, a z uwagi na kwietniową uchwałę Izby Cywilnej Sądu Najwyższego prawdopodobne jest, że już wkrótce zacznie przegrywać też z przedsiębiorcami, którzy w przeszłości zaciągnęli u tego kredytodawcy zobowiązanie indeksowane kursem franka.

Kiedy można pozwać ING Bank Śląski za kredyt we frankach?

Kredytobiorca mający zobowiązanie w CHF w ING Banku Śląskim może zdecydować się na pozew, gdy jego roszczenia nie są przedawnione. Okres biegu przedawnienia jest różny i zależy od statusu, jaki posiadał klient w momencie podpisywania umowy (konsument lub przedsiębiorca) oraz tego, w jakich latach spłacał swoje raty.

Przedawnienie dla umów zawartych z przedsiębiorcami ma miejsce już po 3 latach. Dla umów z konsumentami czas ten jest dłuższy, wynosi odpowiednio 6 i 10 lat. Krótszy okres obejmuje raty spłacane od lipca 2018 roku, dłuższy zaś wcześniejsze spłaty. Wynika to z tego, że w lipcu 2018 roku zmieniono przepisy dotyczące biegu przedawnienia.

Warto również nadmienić, że pozwać bank mogą także ci kredytobiorcy, którzy zdążyli już całkowicie spłacić swoje zobowiązanie, a dziś chcieliby walczyć o odzyskanie części wpłaconych środków.

Ile można zyskać pozywając ING Bank Śląski?

Najwięcej może zyskać klient który:

 • doprowadzi do prawomocnego unieważnienia swojej umowy
 • spłacał swoje zobowiązanie częściowo lub całościowo we franku
 • wysłał do ING przed złożeniem pozwu przedsądowe wezwanie do zapłaty

Gdy sąd unieważnia umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim w oparciu o teorię dwóch kondykcji, strony sporu są zobligowane do wzajemnego rozliczenia się.

ING Bank Śląski musi więc oddać swojemu kredytobiorcy wszelkie środki pobrane od niego w ramach zakwestionowanej umowy kredytowej – i to w walucie, w której były wpłacane. Kredytobiorca oddaje z kolei bankowi kwotę otrzymanego kapitału.

Jeśli więc klient spłacał swój kredyt bezpośrednio w CHF i po unieważnieniu umowy otrzyma od banku zwrot swoich pieniędzy również w tej walucie, uzyska dodatkową korzyść w postaci różnic kursowych – obecnie frank szwajcarski jest dużo droższy niż w latach ubiegłych, gdy zobowiązanie było jeszcze w mocy.

Ale to nie wszystko – jeżeli klient przed pozwaniem banku wysłał przedsądowe wezwanie do zapłaty, przysługują mu też ustawowe odsetki za zwłokę. Wysokość odsetek jest zależna od aktualnych stóp procentowych – obecnie wynosi 11,5% w skali roku. Im wyższa wartość przedmiotu sporu sądowego i im dłuższy czas trwania sprawy, tym wyższa będzie potencjalna korzyść wynikająca z ustawowych odsetek za zwłokę.

Czy ING Bank Śląski oferuje ugody frankowe?

ING Bank Śląski przystąpił do programu ugodowego zainicjowanego przez KNF w październiku 2021 roku. W ramach ugody z bankiem można zamienić kredyt hipoteczny indeksowany kursem franka na zobowiązanie złotowe – kredyt w takim przypadku ulega ponownemu przeliczeniu, tak, jakby od początku był zobowiązaniem wyrażonym w PLN. Kredytobiorca ma do wyboru czasowo stałe lub zmienne oprocentowanie.

Żadne z tych rozwiązań nie jest obecnie dobrą opcją ze względu na wysokie stopy procentowe.

Decydowanie się na ugodę z ING Bankiem Śląskim jest więc ryzykownym krokiem, który może nie tylko nie rozwiązać problemów finansowych kredytobiorcy, ale wręcz je pogłębić, jeśli wysokie oprocentowanie kredytów złotowych będzie się utrzymywać lub dalej rosnąć.

Nasze wygrane – korzystne wyroki Frankowiczów z ING BANK

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w sporach z ING BANK. W kancelarii mamy wyodrębniony osobny dział zajmujący się sprawami Frankowiczów z ING Bank. W chwili obecnej (07.2022r.) nasza Kancelaria wygrała z bankami prawie 400 spraw frankowych.
Posiadamy prawomocne wygrane z ING BANK, zapadłe w rekordowo szybkim czasie.

Oto przykłady naszych wygranych spraw o kredyty we frankach ING BANK. Zamieszczamy dokładne opisy przebiegu spraw wraz z wyrokami aby zobaczyli Państwo dlaczego dokładnie sądy podzielają argumentację naszej Kancelarii w szybkim czasie.

 1. UNIEWAŻNIENIE kredytu ING BANK po 1 rozprawie i 12 miesiącach. Sprawnie wygrywamy w Katowicach
 2. PRAWOMOCNY wyrok unieważnienie kredytu frankowego ING BANK W KATOWICACH. Wygrywamy w 18 MIESIĘCY
 3. Ustalenie nieważności kredytu ING BANK + zapłata bez przedawnienia. Wygrywamy znów na 1 rozprawie. SO Katowice
 4. Unieważnienie kredytu we frankach ING BANK na 1 rozprawie. ING chciał UGODY na warunkach KNF
 5. Unieważnienie kredytu we frankach ING BANK – Teoria 2 kondykcji. Wygrywamy w Katowicach na 1 rozprawie.
 6. Unieważnienie kredytu ING BANK w 7 miesięcy na 1 rozprawie. SO KATOWICE
 7. Unieważnienie kredytu frankowego ING BANK (140.000 zł) – wygrywamy w 12 miesięcy. SO Katowice
 8. Unieważnienie umowy ING Bank Śląski w 6 MIESIĘCY! SO Katowice
 9. PRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU ING BANK. Wygrywamy w Katowicach
 10. Unieważnienie kredytu we frankach ING BANK . Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE we Wrocławiu

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube