Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 400 spraw frankowych z bankami. 

Specjalizujemy się w prowadzeniu procesów z bankami i odzyskiwaniu pieniędzy osób, które zaciągnęły kredyty CHF. Działamy na terenie CAŁEGO KRAJU!

Wygraliśmy juz ponad 400 razy z bankami

Kancelaria Adwokacka z Wrocławia Adwokat Paweł Borowski

Jeśli posiadają Państwo „kredyt we frankach” i zapadła decyzja aby podjąć działania i rozwiązać ten problem to jesteśmy kancelarią adwokacką, która jest w stanie Państwu pomóc.

Od kilku lat JEDYNĄ SPECJALIZACJĄ naszej kancelarii są sprawy frankowe oraz postępowania przeciwko bankom i instytucjom finansowym. Reprezentujemy kredytobiorców w postępowaniach sądowych dotyczących unieważnienia umowy kredytu frankowego jak również usunięcia z umowy niedozwolonych postanowień umownych czyli tzw. odfrankowienia. Sprawy prowadzimy kompleksowo od analizy możliwości postępowania do finalnego zakończenia postępowania w sądzie oraz wyegzekwowania wyroku od banku.

Występujemy przed sądami w całej Polsce w szczególności Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu i Katowicach.

Oddając sprawę w nasze ręce zyskują Państwo opiekę ściśle wyspecjalizowanych w sprawach frankowych adwokatów oraz radców prawnych, którzy posiadają na swoim koncie korzystne wyroki praktycznie przeciwko wszystkim bankom (najciekawsze publikowane na naszych blogach).

Sprawy frankowe to postępowania o dość skomplikowanym charakterze dlatego w naszej kancelarii koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tego typu sprawach aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Z Bankami wygraliśmy już ponad 400 spraw frankowych. Czyni nas jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii frankowych w Polsce. Informacje o naszych wygranych znajdziesz na naszym Blogu oraz Instagramie. Niektóre uzyskane przez kancelarie wyroki omawiamy na naszym kanale YouTube

✅ Polub nasz profil na Facebooku aby na bieżąco śledzić nasze sukcesy w walce z bankami

Darmowa analiza w 48h

Sprawdź bazę wyroków naszej kancelarii

Rozwiązania dla frankowiczów proponowane przez kancelarie

Dzięki wieloletniej praktyce w sprawach frankowych wiemy, że z pozoru podobne do siebie sprawy mogą wymagać zupełnie innego podejścia aby uzyskać korzystny dla naszego Klienta wyrok w sądzie. W związku z tym do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie przygotowując dedykowaną dla Klienta strategię procesową. 

Adwokaci z naszej kancelarii już na pierwszym etapie bezpłatnej i niezobowiązującej analizy doradzają Państwu, która metoda walki z bankami będzie w danej sytuacji najwłaściwsza. Kredytobiorcy muszą bowiem wiedzieć, że co do zasady przysługują im dwa rodzaje roszczeń:

  • o uznanie klauzul zamieszczonych w umowie za abuzywne (niedozwolone)
  • o unieważnienie całej umowy kredytu frankowego.

Konsekwencją usunięcia niedozwolonych postanowień umownych będzie przewalutowanie kredytu na złotówkowy, co wiążę się z dalszą spłatą zaciągniętego kredytu w walucie polskiej po uwzględnieniu nadwyżki wpłaconej przez kredytobiorcę, która powstała na skutek istnienia w umowie klauzul abuzywnych.

Z kolei unieważnienie umowy prowadzi do zwrotu wszystkiego tego, co strony sobie dotychczas wzajemnie świadczyły. Już na etapie bezpłatnej analizy sprawy uzyskają Państwo od nas informacje jakie kwoty można odzyskać od banku i jaka będzie realna korzyść przeprowadzenia sprawy w sądzie

Etapy współpracy

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, w związku z czym przybliżamy Państwu nasz sposób działania:

  • w pierwszej kolejności dokonujemy starannej analizy umowy kredytu frankowego w celu przyjęcia optymalnej strategii działania i odpowiedniego sformułowania żądań pozwu przeciwko bankowi,
  • w przypadku dojścia do porozumienia z naszymi klientami, określamy warunki wspólnej współpracy oraz honorarium Kancelarii z tytułu świadczonych usług prawnych,
  • obdarzenie nas swoim zaufaniem rodzi konieczność udzielenia nam stosownego pełnomocnictwa, na podstawie którego będziemy mogli reprezentować kredytobiorców na każdym etapie postępowania

Dlaczego warto nam zaufać?

Naszym atutem jest fakt, że jesteśmy kancelarią ściśle wyspecjalizowaną w sprawach frankowych. Prowadzimy te sprawy od dawna, zaczynaliśmy jeszcze w czasach gdy sprawy te nie były popularne i mało kto decydował się kierować sprawy na drogę postępowania sądowego. Nad naszą strategią pracujemy od lat. Jest ona skuteczna co potwierdzają uzyskane przez nas wyroki, dość często uzyskiwane w nieprzeciętnie szybkim czasie.

Cechują nas przede wszystkim transparentność, sumienność, innowacyjność, bezpieczeństwo i szybkość działania, w związku z czym jesteśmy wiarygodnymi i zaufanymi doradcami w sprawach osób poszkodowanych z tytułu zaciągniętego kredytu frankowego.

Nasza główna specjalizacja

Load More...

INFORMACJE O NASZYCH NAJNOWSZYCH WYROKACH NA FACEBOOK

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

⚠️𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗝𝗔 𝗗𝗟𝗔 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗬𝗧𝗢𝗕𝗜𝗢𝗥𝗖𝗢́𝗪 𝗚𝗘𝗧𝗜𝗡 𝗕𝗔𝗡𝗞⚠️

Kancelaria jest świadoma obecnej sytuacji finansowej Getin Noble Bank i rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji w zakresie upadłości i likwidacji banku. Przykładowo wskazać można na Bank BPH, który również od wielu lat ma bardzo słabą kondycję finansową, a dalej nie ogłosił upadłości. Cały czas wobec banku podejmowane są działania naprawcze, co wydłuża ostateczny proces upadłościowy.

Postępowanie restrukturyzacyjne banku nie ma żadnego wpływu na Państwa kredyt, który pozostaje w Getin Noble Bank i podlega spłacie na aktualnych zasadach i obecny rachunek.

Nie muszą Państwo podejmować żadnej czynności w związku z zaistniałą sytuacją. Rozpoczęcie restrukturyzacji banku nie oznacza umorzenia Państwa postępowania – Kancelaria nadal będzie podejmować niezbędne czynności w sprawie i konsekwentnie zmierzać do jego korzystnego dla Państwa zakończenia.

Obecnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który przeprowadzi restrukturyzację banku, ma prawo złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, w którym stroną jest bank (art. 176 §2 Kodeksu postępowania cywilnego – „Sąd zawiesi na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postępowanie, w którym podmiot w restrukturyzacji, (…) jest stroną”).

Aktualnie oczekujemy na komunikat BFG w tym zakresie. Zawieszenie trwa na czas postępowania restrukturyzacyjnego – nie da się przewidzieć, ile ono potrwa, gdyż zależy od wielu czynników (w przypadku IDEA Bank trwało ono 1,5-2 lata). Sąd nie ma wyboru i musi uwzględnić taki wniosek, a Kancelaria nie może przeciwko niemu oponować w jakikolwiek sposób.

Skutkiem wszczęcia postepowania restrukturyzacyjnego jest także natychmiastowe wygaśnięcie z mocy prawa pełnomocnictw procesowych dotychczasowych pełnomocników banku i odwołanie zarządu banku – co może skutkować odraczaniem rozpraw sądowych jak również zawieszaniem toczących się postępowań.

Getin Noble Bank posiada rezerwy w Narodowym Banku Polskim na ryzyko prawne kredytów w CHF w wysokości ok 1,3 mld złotych. Zwrócić należy uwagę, że większość kredytobiorców walutowych wciąż spłaca swoje pożyczki i kredyty, a środki trafiają na rachunek banku (co zwiększa jego majątek, do którego w przyszłości będą kierowane Państwa roszczenia).

Wskazać również należy, że znaczna część długów banku przestała istnieć (umorzenie obligacji) albo została przeniesiona do nowego podmiotu – Velo Banku.

W przypadku obecnego nadpłacania kredytu, powstała nadwyżka po prawomocnym wyroku uwzględniającym nasze żądanie, rozliczona zostałby proporcjonalnie do pozostałego majątku banku. Jednakże obecnie nie jesteśmy w stanie szczegółowo przedstawić, jak wyglądałoby rozliczenie z bankiem po ogłoszeniu upadłości przez bank.

Kancelaria informuje jednak o możliwym ryzyku nieodzyskania nadwyżki od banku.

Niemniej jednak proszę mieć na uwadze, że zyskiem z postępowania wciąż pozostanie umorzenie całego obecnego salda zadłużenia i brak konieczności spłaty kredytu do końca okresu kredytowania, a także możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Zgodnie z art. 135 ust. 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji: „W czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego.”

Oznacza to aktualnie brak możliwości złożenia wniosku o zabezpieczenie (zaprzestanie płatności rat kredytu na czas postępowania sądowego).

Mając powyższe na uwadze, jeżeli mają Państwo już spłacony kapitał kredytu, mogą Państwo znaleźć poradę dotyczącą zaprzestania płatności rat kredytu nawet bez oficjalnej zgody Sądu.

Wskazuję jednak, że nie jest to oficjalna porada prawna naszej Kancelarii – wybór w tym zakresie należy tylko do Państwa, a Kancelaria przedstawia jedynie skutki zaprzestania płatności rat kredytu bez zgody Sądu.

W przypadku zaprzestania płatności rat kredytu, bank po niespłaceniu co najmniej dwóch pełnych rat wezwie Państwa do zapłaty i zacznie ponaglać Państwa mailowo oraz telefonicznie, a nawet listownie. Następnie kontakt ze strony banku, jak i ewentualnie ich pełnomocnika/windykatora może się nasilić aż ostatecznie bank wypowie Państwu umowę kredytu.

Później bank będzie musiał wytoczyć wobec Państwa powództwo celem dochodzenia zwrotu pozostałego zadłużenia (bez prawomocnego wyroku w tym zakresie bank nie może skierować sprawy do komornika celem egzekucji).

Nadmieniamy, że opłata sądowa za pozew banku wynosi 5% wartości Państwa obecnego salda zadłużenia. Zważywszy, że obecnie wielu kredytobiorców zapewne podejmie decyzje o zaprzestaniu płatności kredytu, banku prawdopodobnie nie będzie stać na wytoczenie tylu powództw.

Niemniej jednak w trakcie takiego ewentualnego postępowania z powództwa banku również można bronić się zarzutem nieważności umowy kredytu. W takiej sytuacji Sąd najczęściej zawiesza postępowania z powództwa banku do czasu rozpatrzenia sprawy z Państwa powództwa.

Proces wypowiadania umowy przez bank i kierowania sprawy do Sądu również jest długotrwały i rzadko bank decyduje się na pozew, ponieważ w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu, bank przegrałby 2 postępowania i poniósł duże koszty sądowe.

Oczywiście Kancelaria w razie potrzeby również świadczy pomoc prawną w postępowaniu z powództwa banku, ale stanowiłby to przedmiot oddzielnej umowy zlecenia.

O istotnej zmianie sytuacji związanej z Getin Noble Bank, Kancelaria będzie informowała w przyszłości.
... See MoreSee Less

⚠️𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗖𝗝𝗔 𝗗𝗟𝗔 𝗞𝗥𝗘𝗗𝗬𝗧𝗢𝗕𝗜𝗢𝗥𝗖𝗢́𝗪 𝗚𝗘𝗧𝗜𝗡 𝗕𝗔𝗡𝗞⚠️

Kancelaria jest świadoma obecnej sytuacji finansowej Getin Noble Bank i rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze informacji w zakresie upadłości i likwidacji banku. Przykładowo wskazać można na Bank BPH, który również od wielu lat ma bardzo słabą kondycję finansową, a dalej nie ogłosił upadłości. Cały czas wobec banku podejmowane są działania naprawcze, co wydłuża ostateczny proces upadłościowy.

Postępowanie restrukturyzacyjne banku nie ma żadnego wpływu na Państwa kredyt, który pozostaje w Getin Noble Bank i podlega spłacie na aktualnych zasadach i obecny rachunek.

Nie muszą Państwo podejmować żadnej czynności w związku z zaistniałą sytuacją. Rozpoczęcie restrukturyzacji banku nie oznacza umorzenia Państwa postępowania – Kancelaria nadal będzie podejmować niezbędne czynności w sprawie i konsekwentnie zmierzać do jego korzystnego dla Państwa zakończenia.

Obecnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który przeprowadzi restrukturyzację banku, ma prawo złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, w którym stroną jest bank (art. 176 §2 Kodeksu postępowania cywilnego – „Sąd zawiesi na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego postępowanie, w którym podmiot w restrukturyzacji, (…) jest stroną”).

Aktualnie oczekujemy na komunikat BFG w tym zakresie. Zawieszenie trwa na czas postępowania restrukturyzacyjnego – nie da się przewidzieć, ile ono potrwa, gdyż zależy od wielu czynników (w przypadku IDEA Bank trwało ono 1,5-2 lata). Sąd nie ma wyboru i musi uwzględnić taki wniosek, a Kancelaria nie może przeciwko niemu oponować w jakikolwiek sposób.

Skutkiem wszczęcia postepowania restrukturyzacyjnego jest także natychmiastowe wygaśnięcie z mocy prawa pełnomocnictw procesowych dotychczasowych pełnomocników banku i odwołanie zarządu banku – co może skutkować odraczaniem rozpraw sądowych jak również zawieszaniem toczących się postępowań.

Getin Noble Bank posiada rezerwy w Narodowym Banku Polskim na ryzyko prawne kredytów w CHF w wysokości ok 1,3 mld złotych. Zwrócić należy uwagę, że większość kredytobiorców walutowych wciąż spłaca swoje pożyczki i kredyty, a środki trafiają na rachunek banku (co zwiększa jego majątek, do którego w przyszłości będą kierowane Państwa roszczenia).

Wskazać również należy, że znaczna część długów banku przestała istnieć (umorzenie obligacji) albo została przeniesiona do nowego podmiotu – Velo Banku.

W przypadku obecnego nadpłacania kredytu, powstała nadwyżka po prawomocnym wyroku uwzględniającym nasze żądanie, rozliczona zostałby proporcjonalnie do pozostałego majątku banku. Jednakże obecnie nie jesteśmy w stanie szczegółowo przedstawić, jak wyglądałoby rozliczenie z bankiem po ogłoszeniu upadłości przez bank.

Kancelaria informuje jednak o możliwym ryzyku nieodzyskania nadwyżki od banku.

Niemniej jednak proszę mieć na uwadze, że zyskiem z postępowania wciąż pozostanie umorzenie całego obecnego salda zadłużenia i brak konieczności spłaty kredytu do końca okresu kredytowania, a także możliwość wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Zgodnie z art. 135 ust. 4 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji: „W czasie trwania przymusowej restrukturyzacji w stosunku do podmiotu w restrukturyzacji niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego.”

Oznacza to aktualnie brak możliwości złożenia wniosku o zabezpieczenie (zaprzestanie płatności rat kredytu na czas postępowania sądowego).

Mając powyższe na uwadze, jeżeli mają Państwo już spłacony kapitał kredytu, mogą Państwo znaleźć poradę dotyczącą zaprzestania płatności rat kredytu nawet bez oficjalnej zgody Sądu.

Wskazuję jednak, że nie jest to oficjalna porada prawna naszej Kancelarii – wybór w tym zakresie należy tylko do Państwa, a Kancelaria przedstawia jedynie skutki zaprzestania płatności rat kredytu bez zgody Sądu.

W przypadku zaprzestania płatności rat kredytu, bank po niespłaceniu co najmniej dwóch pełnych rat wezwie Państwa do zapłaty i zacznie ponaglać Państwa mailowo oraz telefonicznie, a nawet listownie. Następnie kontakt ze strony banku, jak i ewentualnie ich pełnomocnika/windykatora może się nasilić aż ostatecznie bank wypowie Państwu umowę kredytu.

Później bank będzie musiał wytoczyć wobec Państwa powództwo celem dochodzenia zwrotu pozostałego zadłużenia (bez prawomocnego wyroku w tym zakresie bank nie może skierować sprawy do komornika celem egzekucji).

Nadmieniamy, że opłata sądowa za pozew banku wynosi 5% wartości Państwa obecnego salda zadłużenia. Zważywszy, że obecnie wielu kredytobiorców zapewne podejmie decyzje o zaprzestaniu płatności kredytu, banku prawdopodobnie nie będzie stać na wytoczenie tylu powództw.

Niemniej jednak w trakcie takiego ewentualnego postępowania z powództwa banku również można bronić się zarzutem nieważności umowy kredytu. W takiej sytuacji Sąd najczęściej zawiesza postępowania z powództwa banku do czasu rozpatrzenia sprawy z Państwa powództwa.

Proces wypowiadania umowy przez bank i kierowania sprawy do Sądu również jest długotrwały i rzadko bank decyduje się na pozew, ponieważ w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu, bank przegrałby 2 postępowania i poniósł duże koszty sądowe.

Oczywiście Kancelaria w razie potrzeby również świadczy pomoc prawną w postępowaniu z powództwa banku, ale stanowiłby to przedmiot oddzielnej umowy zlecenia. 

O istotnej zmianie sytuacji związanej z Getin Noble Bank, Kancelaria będzie informowała w przyszłości.
Załaduj więcej