Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Kredyty we frankach PKO BP

Bank PKO BP był jednym z najchętniej udzielających kredytów we franku. Do dziś portfel frankowy PKO BP jest wart ok. 20 mld złotych i przeważają w nim kredyty denominowane. Jaka była specyfika umów frankowych zawieranych z PKO BP i co zrobić w 2022 roku z kredytem zaciągniętym w tym banku?

Jakie wady prawne mają kredyty frankowe w PKO BP?

Wszystkie banki przyznające kredyty frankowe w pierwszej dekadzie XXI wieku umieszczały w swoich umowach liczne zapisy, które po latach zostały uznane za niedozwolone, zarówno na szczeblu europejskim (TSUE), jak i krajowym (Sąd Najwyższy, sądy powszechne). PKO BP nie jest w tym względzie żadnym wyjątkiem. Bank w swoim portfelu frankowym ma zarówno kredyty, których udzielał sam, jak i te, które są pozostałością po działalności Nordea Banku. W obu przypadkach można mówić o umowach posiadających zarówno liczne wady prawne, jak i zawierających klauzule niedozwolone, na podstawie których można dążyć do unieważnienia ustaleń.

Wada prawna ujawnia się już na etapie wypłaty klientowi kredytu – kapitał był wypłacany na podstawie kursu franka, który nie był znany kredytobiorcy w momencie zawierania umowy. Efektem tego dochodziło do sytuacji, w której otrzymywał on kwotę niższą niż ta, która była mu potrzebna do zrealizowania przewidzianego zakupu. Działo się tak dlatego, że bank samodzielnie kształtował kurs franka do złotówki w oparciu o subiektywne kryteria i bez uwzględnienia aktualnej sytuacji na rynku. W efekcie już na etapie uruchomienia kredytu hipotecznego dochodziło do naruszenia praw konsumenta.

Za stosowanie klauzul niedozwolonych największemu polskiemu bankowi przyszło zresztą zapłacić wysoką karę – prezes UOKiK nałożył ją zarówno na PKO BP, jak i Pekao. Łącznie na te dwa banki nałożono ok. 62 mln zł kary, z czego kara dla PKO BP wyniosła prawie 41 mln zł.

Co można zrobić z kredytem we frankach w PKO BP?

Posiadacz zobowiązania frankowego w PKO BP ma kilka rozwiązań do wyboru. Są to kolejno:

 • dalsza spłata zobowiązania – nie wymaga żadnych dodatkowych działań, ale należy podkreślić, że jest to długofalowo najmniej korzystna opcja
 • podpisanie ugody z bankiem – PKO BP proponuje frankowiczom ugody, wg których zobowiązanie jest konwertowane do złotówki, a stawka oprocentowania zostaje zmieniona na WIBOR. Wobec wysokich stóp procentowych należy uznać to rozwiązanie za niekorzystne
 • pozew sądowy – kredytobiorca może pozwać PKO BP za kredyt we frankach i dążyć do unieważnienia swojej umowy. W przypadku wygranej w sądzie będzie to zdecydowanie najkorzystniejsza opcja.

Czy warto pozwać PKO BP za kredyt we frankach?

Pozwanie PKO BP to dobry wybór dla każdego frankowicza, który chce uwolnić się od niekorzystnego zobowiązania kredytowego. W zeszłym roku PKO BP przegrał 99% spraw frankowych w sądach I instancji i nie udało mu się doprowadzić do ani jednej prawomocnej wygranej. Ze względu na pokaźny portfel kredytów frankowych i ogromną liczbę pozwów (na koniec I kwartału 2022 roku toczyło się ponad 14 tys. postępowań przeciwko bankowi w sprawach frankowych) PKO BP jako pierwszy bank przystąpił do programu pilotażowego ugód wg rekomendacji KNF. Potencjalna korzyść wynikająca z proponowanej ugody jest nawet 6-krotnie niższa niż ta, którą daje unieważnienie umowy. Zarówno statystyki wygranych przez konsumentów spraw, jak i obecna sytuacja gospodarcza sprawiają, że pozwanie PKO BP i dążenie do sądowego unieważnienia umowy to najlepszy wybór.

Kiedy można pozwać PKO BP za kredyt we frankach?

Na pozew mogą zdecydować się zarówno kredytobiorcy frankowi, którzy jeszcze spłacają swoje zobowiązanie, jak i ci, którzy już je uregulowali. Należy jednak zwrócić uwagę na kwestię przedawnienia roszczeń – dla kredytów frankowych przedawnienie wynosi jedynie 6 lat (termin obowiązujący dla rat spłacanych od lipca 2018 roku – wcześniejsze raty podlegają przedawnieniu po 10 latach). Na pozwanie banku mogą zdecydować się również frankowicze, którzy zaciągnęli kredyt na cel związany z działalnością gospodarczą – w ich przypadku przedawnienie następuje szybciej, bo już po 3 latach.

Aby zweryfikować możliwość prawną pozwania banku za kredyt frankowy, warto zgromadzić niezbędne dokumenty (umowa kredytowa wraz z aneksami, regulamin kredytu, historia spłat) i dać je do przeanalizowania doświadczonej kancelarii.

Ile można zyskać pozywając PKO BP za kredyt frankowy?

Frankowicz pozywający PKO BP i wskazujący jako roszczenie główne unieważnienie umowy może w przypadku wygranej liczyć na cały wachlarz korzyści. Jeśli sąd unieważni umowę w oparciu o teorię dwóch kondykcji, dochodzi do powstania dwóch odrębnych roszczeń, a strony muszą się wzajemnie ze sobą rozliczyć z pobranych w czasie trwania umowy środków. Frankowicz więc musi oddać bankowi otrzymany kapitał, podczas gdy bank jest zobligowany do zwrotu pobranych rat wraz z odsetkami, ubezpieczeniem i wszelkimi prowizjami. Umowa frankowa traktowana jest wówczas tak, jak gdyby strony nigdy jej nie zawarły.

To jednak tylko jedna – choć najważniejsza – korzyść z unieważnienia umowy. Oto pozostałe finansowe profity, na które może liczyć kredytobiorca:

 • ustawowe odsetki za opóźnienie – jeszcze przed złożeniem pozwu sądowego warto wysłać do banku przedsądowe wezwanie do zapłaty z roszczeniem o zwrot pobranych świadczeń. Gdy sąd prawomocnie unieważni umowę, bank będzie zmuszony do wypłacenia klientowi nie tylko otrzymanej od niego kwoty, ale również odsetek od niej, które w skali roku wynoszą obecnie 11,5%. Biorąc pod uwagę, że średni czas trwania sporu frankowego to 2-3 lata, a kwota roszczeń wynosi zwykle kilkaset tysięcy złotych, nietrudno policzyć, że z samych ustawowych odsetek może się uzbierać pięcio- a nawet sześciocyfrowa kwota
 • korzyść na różnicach kursowych – profit zarezerwowany dla tych frankowiczów, którzy spłacali kredyt bezpośrednio w CHF. Gdy umowa zostanie unieważniona, bank będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych od klienta środków w tej samej walucie, w której następowały spłaty, ale po aktualnym kursie. Obecnie CHF jest mocny, co stanowi dobrą wiadomość dla frankowiczów, którzy kupowali w przeszłości franki, gdy ich kurs był akurat stosunkowo niski.

Czy ugody z PKO BP mają sens?

Jak zostało już wcześniej wspomniane, bank zachęca swoich klientów do podpisywania ugód frankowych i konwersji kredytu na złotówki. Ponieważ bank wdrożył pilotaż ugód już w październiku 2021 roku, gdy RPP dopiero zaczynała podnosić stopy procentowe i mało kto spodziewał się skali przyszłych podwyżek, w początkowej fazie nie brakowało chętnych na propozycję banku. Obecnie trudno spodziewać się, by frankowicze przystawali na ugody z PKO BP – może to nie tylko nie rozwiązać ich problemu z kłopotliwym kredytem, ale wręcz go pogłębić, zwłaszcza że stopy procentowe w Polsce nadal będą rosły, a potem prawdopodobnie przez jakiś czas utrzymywały się na wysokim poziomie. Z tego względu ugoda z PKO BP, jak i z każdym innym bankiem, który proponuje tego rodzaju porozumienie frankowiczom, jest niekorzystnym, a nawet ryzykownym rozwiązaniem.

Przykłady wygranych spraw naszej Kancelarii przeciwko PKO BP

 1. Unieważnienie umowy kredytu we frankach PKO BP – kredyt hipoteczny MIX. Wygrywamy w Legnicy
 2. UZYSKUJEMY PRAWOMOCNY WYROK już PO I INSTANCJI. PKO BP poddaje się i nie składa apelacji i MUSI PRZELAĆ naszym Klientom 119.212,29 ZŁ i 29.057,24 CHF
 3. Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP „WŁASNY KĄT”. Szybko wygrywamy Tarnobrzegu
 4. PRAWOMOCNE SUPER EKSPRESOWE ❗️unieważnienie kredytu PKO BP. WYGRYWAMY w Szczecinie w 18 MIESIĘCY
 5. Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego PKO BP umowa NORDEA. Szybko wygrywamy w SA w Warszawie w 2 lata!
 6. Unieważnienie kredytu Nordea-Habitat PKO BP. Wygrywamy w 15 MIESIĘCY w Krakowie
 7. Unieważnienie kredytu we Frankach PKO BP NORDEA-HABITAT. WYGRYWAMY w Bydgoszczy
 8. Unieważnienie kredytu PKO BP „Własny Kąt”. Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE w 12 MIESIĘCY w POZNANIU
 9. PRAWOMOCNY wyrok UNIEWAŻNIENIE KREDYTU PKO BP „Własny Kąt”. Wygrywamy prawomocnie w 30 MIESIĘCY
 10. Unieważnienie kredytu frankowego PKO BP „Własny Kąt”. Umowa z możliwością spłaty z 3 rachunków – ROR, konto walutowe i techniczne. Wygrywamy w LEGNICY na 1 rozprawie
 11. Unieważnienie kredytu PKO BP „Własny Kąt”. Wygrywamy w SO w Katowicach
 12. Unieważnienie kredytu we frankach „Własny Kąt” PKO BP. Wygrana w Katowicach w 16 miesięcy
 13. Prawomocne unieważnienie kredytu PKO BP ” WŁASNY KĄT” w niecałe 2 Lata. Wygrywamy w SO KIELCE
 14. Unieważnienie kredytu PKO BP (Nordea-Habitat). EKSPRESOWO wygrywamy w Warszawie. W 4 MIESIĄCE!
 15. Unieważnienie kredytu PKO BP. Znów wygrywamy w Bielsku-Białej
 16. Unieważnienie kredytów PKO BP pomimo możliwości spłaty w CHF. Wygrywamy w 11 i 12 miesięcy. SO KATOWICE / SO SZCZECIN
 17. Unieważnienie kredytu frankowego PKO BP.Wygrywamy w 12 miesięcy. SR Oleśnica
 18. Unieważnienie kredytu PKO BP (Nordea). Wygrywamy na 2 rozprawie. Bank proponował ugodę
 19. Unieważnienie kredytu PKO BP „Własny Kąt” w 11 miesięcy SR Kielce
 20. Unieważnienie kredytu frankowego PKO BP – WŁASNY KĄT w 18 miesięcy
 21. Prawomocne unieważnienie hipotecznego kredytu we frankach PKO BP „MIX”. EKSPRESOWO wygrywamy w Katowicach
 22. Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP ( umowa Nordea). Wygrywamy w Sądzie Okręgowym we WROCŁAWIU
 23. SUPER EKSPRESOOOWE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach NORDEA BANK. WYGYWAMY prawomocnie w KRAKOWIE w 18 MIESIĘCY

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube