Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 2000 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach bank Millennium

Millennium to bank, który w latach 2004-2008 bardzo chętnie udzielał kredytów we franku. Bogaty portfel tych produktów w Millenium Banku skutkuje dziś masową skalą pozwów frankowych – na koniec I kwartału 2022 roku miał on na koncie ponad 13,5 tysiąca toczących się spraw o kredyt w CHF. W statystykach pod tym względem Millennium jest wyprzedzany tylko przez mBank i PKO BP. Czy mając kredyt w Millennium Banku warto walczyć o jego unieważnienie? A może lepszą decyzją będzie ugoda z bankiem? Sprawdź, która opcja będzie najkorzystniejsza.

Jakie wady mają kredyty we frankach w Millennium Banku?

Umowy kredytowe zawierane do 2008 roku w Millennium Banku należą do jednych z najczęściej podważanych w sądach. Zawierają one popularne klauzule niedozwolone, w tym te związane z kształtowaniem kursu CHF w oparciu o jednostronne kryteria, które nie znajdowały odzwierciedlenia w realiach rynkowych.

Kredytobiorca, który podpisał umowę, bardzo często nie wiedział, jaka będzie wysokość spłacanych przez niego rat i kwota przyznanego kredytu, aż do momentu, gdy po jego uruchomieniu dostawał pismo od banku informujące o tych parametrach.

Dochodziło zatem do absurdalnych sytuacji, w których klient zawierający umowę z bankiem nie wiedział, jaka ostatecznie kwota zostanie mu przyznana. Ponieważ bank stosował niekorzystny przelicznik CHF do PLN, kwota ta często okazywała się niższa niż oczekiwano i nie była w stanie pokryć w całości kredytowanego celu.

Niektóre zapisy mające zastosowanie w ówczesnych umowach o kredyt indeksowany do waluty obcej zostały wpisane do rejestru klauzul abuzywnych, co jest mocnym argumentem dla kredytobiorcy w walce sądowej z bankiem.

Należy podkreślić, że znaczna część umów frankowych, których stroną był nnium Bank, jest niemożliwa do dalszej realizacji po usunięciu z nich klauzul niedozwolonych. Dlatego sądy masowo unieważniają te umowy i nakazują wzajemne rozliczenie się stron.

Co można zrobić z kredytem we frankach w Millennium Banku?

Kredytobiorca mający kredyt frankowy w Millennium Banku ma do dyspozycji 3 rozwiązania:

 • spłata zobowiązania na bieżących warunkach – dalsza spłata kredytu na warunkach wg podpisanej umowy nie jest korzystnym rozwiązaniem, nawet mimo tego, że oprocentowanie takiego zobowiązania jest w dalszym ciągu znacznie niższe niż w przypadku kredytów złotowych. Po pierwsze, nie wiadomo, jak długo potrwa taki stan rzeczy. Po drugie, należy spodziewać się systematycznego wzrostu wartości franka przez wzgląd na zaostrzanie polityki szwajcarskiego banku centralnego i ogólną sytuację na świecie
 • podpisanie ugody z bankiem – ugoda frankowa, czyli zamiana kredytu frankowego na kredyt złotowy oparty o wskaźnik WIBOR, nie jest dobrą opcją. Tego rodzaju kredyt jest w tej chwili nieprzewidywalny – dość powiedzieć, że w nieco ponad pół roku wartość miesięcznej raty wzrosła u kredytobiorców złotowych o 100% i nic nie wskazuje, aby miała zatrzymać się na bieżącym poziomie, w planach są bowiem kolejne podwyżki stóp procentowych
 • pozwanie banku i dążenie do unieważnienia umowy o kredyt we frankach – najkorzystniejsze rozwiązanie, które w większości przypadków umożliwia całkowite uwolnienie się od uciążliwego kredytu, zwolnienie hipoteki i odzyskanie zdolności kredytowej, bez jednoczesnej konieczności odprowadzenia podatku od korzyści uzyskanej na drodze sądowej.

Czy warto pozwać Milennium Bank za kredyt we frankach?

Zdecydowanie warto pozwać Bank Millennium o unieważnienie umowy frankowej – w obecnej chwili bank przegrywa ponad 99% spraw z konsumentami i nic nie wskazuje, aby bieżący trend miał się odwrócić na niekorzyść kredytobiorców. Profity wynikające z unieważnienia umowy są bezsprzeczne i mogą być nawet sześciokrotnie wyższe niż potencjalna korzyść z ugody.

Kiedy można pozwać Milennium Bank za kredyt we frankach?

Pozew wobec Millennium Banku mogą złożyć zarówno ci frankowicze, który cały czas spłacają swoje raty, jak również ci, którzy całkowicie spłacili swoje zobowiązanie już jakiś czas temu. Do tej pory powodami byli głównie konsumenci, którzy unieważniali umowy na podstawie istnienia w nich klauzul niedozwolonych. Po kwietniowej uchwale Sądu Najwyższego prawdopodobnie zwiększy się zainteresowanie pozwem wśród przedsiębiorców, którym do tej pory dawano niewielkie szanse na wygraną. Uchwała SN otwiera pewną furtkę tej grupie kredytobiorców, umożliwiając im powołanie się na niezgodność umowy frankowej z zasadami współżycia społecznego.

Pozywając bank, należy wziąć pod uwagę okresy przedawnienia. Są one różne dla poszczególnych grup frankowiczów, a nawet dla lat spłaty zobowiązania. W przypadku konsumentów przedawnienie następuje kolejno po 10 latach (dla rat spłaconych do lipca 2018 roku) i 6 latach (dla rat spłacanych od lipca 2018 roku). Dla przedsiębiorców okres przedawnienia roszczeń jest krótszy i wynosi tylko 3 lata.

Ile można zyskać pozywając Millennium Bank za kredyt we frankach?

Najkorzystniejsza decyzja, jaką może wydać sąd w sprawie frankowicza przeciwko bankowi, to unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji. W takiej sytuacji strony są zobligowane do wzajemnego rozliczenia się ze środków, które od siebie otrzymały. Bank oddaje frankowiczowi otrzymane od niego środki – w tym raty wraz z odsetkami, kwoty ubezpieczenia, prowizje. Spłata następuje w walucie, w jakiej została pierwotnie uiszczona, ale po aktualnym kursie walutowym. Gdy więc kredytobiorca samodzielnie kupował franki i w nich spłacał swoje zobowiązanie, zarobi na różnicy kursowej – CHF jest aktualnie dużo droższy niż w ostatnich latach i wiele wskazuje, że będzie nadal rósł, powiększając swą przewagę nad złotówką. Unieważnienie kredytu wiąże się też z koniecznością zwrotu przez frankowicza kwoty otrzymanego kapitału.

Pełnomocnicy frankowiczów coraz częściej doradzają im poprzedzenie pozwu przedsądowym wezwaniem do zapłaty, które zawierać będzie roszczenie o zwrot pobranych w ramach umowy środków. Takie pismo będzie miało znaczenie na późniejszym etapie postępowania, a konkretnie wtedy, gdy sąd prawomocnie unieważni umowę. Wówczas kredytobiorcy będzie przysługiwać nie tylko zwrot wpłaconych środków, ale także dodatkowa korzyść w postaci ustawowych odsetek za opóźnienie. Ich wartość w skali roku to aż 11,5% (stan na lipiec 2022r.), biorąc więc pod uwagę, że średni czas sporu z bankiem to 2-3 lata, frankowicz może liczyć na dodatkowy zysk w postaci kilkudziesięciu tysięcy złotych (zależy to oczywiście od wartości sporu i czasu jego trwania – im wyższa kwota roszczenia i dłuższe postępowanie, tym wyższe będą odsetki za opóźnienie).

Czy Millennium Bank proponuje ugody frankowe?

Millennium Bank jest jednym z tych kredytodawców, którzy przystąpili do programu pilotażowego ugód rekomendowanego przez KNF. Bank proponuje kredytobiorcom ugodę, która pozornie może się wydawać interesująca. Kredyt w jej ramach zostaje przewalutowany na zobowiązane złotowe – i to po korzystniejszym niż rynkowy kursie.

Ponieważ jednak kredyt po ugodzie będzie oprocentowany wg stawki WIBOR, pozorny zysk wynikający z korzystnego przelicznika zaproponowanego przez bank może zostać szybko zniwelowany rosnącą ratą. Decydując się na ugodę, frankowicz staje się złotówkowiczem, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Obserwując niepewną sytuację kredytobiorców złotowych łatwo dojść do wniosku, że decyzja o konwersji kredytu do PLN nie jest dobrym pomysłem, a pozwanie banku jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, mogącym w dodatku zapewnić znacznie większe korzyści.

Przykłady NASZYCH WYGRANYCH SPRAW z Millennium Bank

 1. EKSPRESOWE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach we WROCŁAWIU! WYGRYWAMY z Bankiem Millennium w 21 MIESIĘCY
 2. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach MILLENNIUM (Euro Bank). Szybko Wygrywamy w Katowicach w 2 LATA!
 3. PRAWOMOCNY WYROK WE WROCŁAWIU unieważnienie kredytu frankowego Millennium. Ekspresowo wygrywamy w 18 MIESIĘCY
 4. PRAWOMOCNY EKSPRESOWY WYROK W GDAŃSKU. Umowa banku Millennium nieważna. Wygrywamy w 24 miesiące.
 5. PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu Millennium. Kolejny raz wygrywamy w SĄDZIE APLELACYJNYM we WROCŁAWIU. Ekspresowo w 24 MIESIĄCE
 6. Unieważnienie kredytu bank Millennium w Bielsku Białej. WYGRYWAMY po 1 rozprawie w 7 MIESIĘCY. 140875,20zł dla naszego Klienta [teoria 2 kondycji]
 7. PRAWOMOCNY wyrok unieważnienie kredytu frankowego Millennium Bank w 2 LATA! Wygrywamy w SA w Katowicach
 8. Unieważnienie kredytu Bank Millennium na 1 rozprawie w 12 MIESIĘCY
 9. Unieważnienie kredytu Bank Millennium we Włocławku. Wygrywamy w 18 MIESIĘCY. Korzystne wyroki spływają z całej Polski!
 10. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu Bank Millennium SO Bielsko Biała. Wygrywamy w 23 MIESIĄCE
 11. Prawomocny wyrok Bank Millennium Apelacja Wrocławska. Wygrywamy 2 sprawy PRAWOMOCNIE 1 dnia we Wrocławiu
 12. Unieważnienie umowy kredytu frankowego z 2006r. Bank Millennium. Wygrana w Warszawie na 1 rozprawie w 13 miesięcy
 13. Unieważnienie kredytu we frankach Bank Millennium. Wygrywamy w SO w Bydgoszczy
 14. Unieważnienie kredytu Bank Millennium. Kolejny raz wygrywamy w Częstochowie
 15. Unieważnienie kredytu Banku Millennium. Szybko wygrywamy w SO w Legnicy
 16. Unieważnienie kredytu Bank Millennium. EKSPRESOWO WYGRYWAMY W WARSZAWIE w 4 MIESIĄCE!
 17. Unieważnienie kredytu we frankach bank Millennium. Po 1 rozprawie. SO BIELSKO-BIAŁA
 18. Unieważnienie kredytu we frankach Millennium. Wygrywamy w 8 miesięcy na 1 rozprawie. SO Częstochowa
 19. Unieważnienie kredytu Bank Millennium. Wygrywamy w 12 MIESIĘCY we Wrocławiu. SO Wrocław
 20. Unieważnienie kredytu Bank Millennium. Bank proponował UGODĘ. Wygrywamy w 10 miesięcy na 1 rozprawie. SO Jelenia Góra
 21. Unieważnienie kredytu we frankach Millennium Wygrywamy w 8 miesięcy. SO LEGNICA
 22. Unieważnienie kredytu Bank Millennium w 9 miesięcy. SO Bielsko Biała
 23. Unieważnienie kredytu Bank Millennium – WYGRYWAMY w 6 MIESIĘCY. SO LEGNICA
 24. Unieważnienie kredytu Bank Millennium. Wygrywamy w 7 miesięcy. SO Katowice
 25. Unieważnienie kredytu udzielanego przez EURO BANK (obecnie Millennium) w 12 miesięcy SO CZĘSTOCHOWA
 26. Unieważnienie umowy kredytu frankowego naszego Klienta w 10 miesięcy – Bank Millennium
 27. Unieważnienie kredytu frankowego Bank Millennium w 4 MIESIĄCE! – szybki sukces Kancelarii
 28. Ekspresowe unieważnienie umowy frankowej Millennium na 1 ROZPRAWIE. Wygrywamy w Bielsku Białej w 10 MIESIĘCY!
 29. PRAWOMOCNY WYROK w Sądzie Apelacyjnym we WROCŁAWIU. EKSPRESOWE PRAWOMOCNE Unieważnienie kredytu we frankach MILLENNIUM
 30. PRAWOMOCNY WYROK w Sądzie Apelacyjnym we WROCŁAWIU. EKSPRESOWE PRAWOMOCNE Unieważnienie kredytu we frankach MILLENNIUM

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube