Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 2000 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach GE Money Bank

Ge Money Bank nie funkcjonuje już na polskim rynku – zobowiązania wynikające z obsługi kredytów frankowych przejął po tym kredytodawcy Bank BPH, którego działalność operacyjna z kolei została przejęta przez Alior Bank. Działalność samego BPH ogranicza się już w tej chwili do obsługiwania zawartych w przeszłości umów kredytowych waloryzowanych do franka.

Umowy frankowe zawarte przed laty z GE Money Bank przez długi czas uchodziły za najtrudniejsze do podważenia w sądzie. Sytuacja zmieniła się wraz z ubiegłorocznym wyrokiem TSUE, który wpłynął na linię orzeczniczą sądów powszechnych w sprawach wytaczanych przez kredytobiorców przeciwko temu bankowi.

Na czym polega wadliwość umów frankowych w GE Money Bank, jakie są statystyki sądowe sporów z tym bankiem i co można zyskać, unieważniając umowę?

Jakie wady prawne występują w umowach z GE Money Bank?

Umowy frankowe z GE Money Bank były dość specyficzne – co prawda występowały w nich klauzule niedozwolone, których podważenie w sądzie jest jak najbardziej możliwe, sposób ich określania był jednak inny niż w konkurencyjnych bankach.

Podczas gdy w innych bankach kurs przeliczeniowy był ustalany w oparciu o własne tabele kursowe, GE Money Bank szacował jego wartość na podstawie średniego kursu NBP oraz marży banku. Gdy więc zaczęło dochodzić do sporów sądowych, pełnomocnicy banku optowali za tym, by z umowy usunąć po prostu zapis o marży banku i stosować jako przelicznik sam kurs NBP.

Przez pewien czas sądom rzeczywiście zdarzało się przychylać do takiej opcji. 29 kwietnia 2021 roku TSUE orzekł jednak, że skoro tego rodzaju klauzule są niedozwolone, to nie należy ich modyfikować, tylko usuwać w całości.

Po całkowitej eliminacji takiego zapisu umowa jest w zasadzie niemożliwa do dalszej realizacji, dlatego dziś sądy masowo orzekają o nieważności umów frankowych zawartych w GE Money Bank.

Co można zrobić z kredytem we frankach w GE Money Bank?

Kredyt waloryzowany do CHF można:

 • nadal spłacać w oparciu o pierwotne warunki – takie działanie nie wymaga od kredytobiorcy podjęcia żadnych dodatkowych kroków. To właściwie jedyna zaleta tego rozwiązania. Dalsza spłata kredytu frankowego na obecnych zasadach jest niekorzystna z wielu powodów, do głównych należą rosnący kurs franka i wzrost oprocentowania kredytów wyrażonych w tej walucie
 • próbować negocjować – ugody frankowe z bankami to w większości konwersja zobowiązania z CHF na PLN i zmiana wskaźnika oprocentowania na WIBOR. W świetle bieżącego oprocentowania takich kredytów jest to opcja nie tyle kompletnie nieopłacalna, co wręcz ryzykowna
 • zakwestionować, pozywając bank i roszcząc o unieważnienie umowy kredytowej w całości – to zdecydowanie najlepsza opcja. BPH przegrywa obecnie nawet 99% spraw w sądach I instancji, w których powodami są klienci GE Money Banku.

Czy warto pozwać GE Money Bank za kredyt we frankach?

Zdecydowanie warto wytoczyć powództwo wobec kredytodawcy i starać się o unieważnienie umowy frankowej. Taka opcja daje najwięcej potencjalnych korzyści, nie tylko tych stricte finansowych.

Unieważnienie umowy to koniec zobowiązań wobec banku, odzyskanie zdolności kredytowej, uwolnienie hipoteki. Co więcej, korzyści wynikające z unieważnienia umowy kredytowej zawartej w CHF nie podlegają opodatkowaniu.

Kiedy można pozwać GE Money Bank za kredyt we frankach?

Pozwać bank może każdy frankowicz, który podpisał umowę z tym bankiem, a jego roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Jednocześnie należy podkreślić, że pozew przeciwko bankowi mogą skierować zarówno bieżący kredytobiorcy, jak również ci, którzy zdążyli już spłacić swój kredyt.

Najmniej czasu na dochodzenie swoich roszczeń w sprawach przeciwko bankowi mają ci kredytobiorcy, którzy brali kredyt na cel związany z działalnością gospodarczą – w ich przypadku przedawnienie następuje już po 3 latach.

Konsumenci są w lepszej sytuacji – ich raty przedawniają się kolejno po 10 i 6 latach. 10-letni okres przedawnienia dotyczy rat spłacanych do lipca 2018 roku. 6-letni zaś obejmuje raty spłacane od tego momentu.

Ile można zyskać pozywając GE Money Bank?

Doprowadzając do prawomocnego unieważnienia umowy o kredyt frankowy z GE Money Bank kredytobiorca może liczyć na zwrot od banku wszelkich nieprzedawnionych roszczeń, w tym rat kredytu, odsetek i prowizji. Spłata musi nastąpić w walucie, w której klient uiszczał raty – jeśli więc robił to bezpośrednio w CHF, również w tej walucie bank musi dokonać rozliczenia.

W takiej sytuacji frankowicz może skorzystać na różnicach między historycznym a aktualnym kursem helweckiej waluty. Oczywiście, gdy dojdzie do unieważnienia umowy, kredytobiorca także musi rozliczyć się z bankiem ze środków, jakie od niego otrzymał – mowa oczywiście o kapitale kredytu.

Doświadczony pełnomocnik frankowy doradzi kredytobiorcy, by ten jeszcze przed złożeniem pozwu wysłał do GE Money Banku przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jeżeli dojdzie do prawomocnego unieważnienia umowy z bankiem, kredytodawca będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanych od klienta środków powiększonych o ustawowe odsetki za opóźnienie. Wysokość tych odsetek nie jest stała – zależy od aktualnych stóp procentowych.

Na początku lipca 2022 roku ustawowe odsetki za zwłokę wynoszą już 11,5%. Na sporze z bankiem kredytobiorca może więc skorzystać więcej niż na najlepszej lokacie na rynku.

Ugody frankowe z GE Money Bank – czy są możliwe?

Bank BPH, który obsługuje frankowy portfel GE Money Banku, niechętnie podchodzi do jakichkolwiek negocjacji z klientami. Jest to charakterystyczne dla większości banków, które nie prowadzą już działalności operacyjnej w Polsce. BPH poszedł nawet o krok dalej i zaczął masowo pozywać swoich klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, które to roszczenie jest powszechnie oddalane przez sądy. Oczekiwanie, że bank o takiej strategii i podejściu do klienta sporządzi dla niego atrakcyjną finansowo ugodę jest więc naiwnością.

Warto też podkreślić, że nawet wówczas, gdyby bank ugiął się w przyszłości pod rekomendacjami KNF i opracował program pilotażu ugód, nie będzie on korzystny dla kredytobiorców, zwłaszcza wtedy, gdy warunki ekonomiczne pozostaną bez zmian lub wręcz się pogorszą.

Wszystkie ugody frankowe opierają się na konwersji zobowiązania do złotówki i zmianie wskaźnika oprocentowania na WIBOR. Wysokie stopy procentowe w Polsce i – co za tym idzie – niekorzystne oprocentowanie kredytów złotowych to powody, dla których kredytobiorca zdecydowanie w miejsce ugody powinien wybrać pozew.

Nasze wygrane – korzystne wyroki Frankowiczów z GE MONEY BANK

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w sporach z GE MONEY BANK. W kancelarii mamy wyodrębniony osobny dział zajmujący się sprawami Frankowiczów z GE MONEY BANK. W chwili obecnej (07.2022r.) nasza Kancelaria wygrała z bankami prawie 400 spraw frankowych.
Posiadamy prawomocne wygrane z GE MONEY BANK, zapadłe w rekordowo szybkim czasie.

Oto przykłady naszych wygranych spraw o kredyty we frankach GE MONEY BANK. Zamieszczamy dokładne opisy przebiegu spraw wraz z wyrokami aby zobaczyli Państwo dlaczego dokładnie sądy podzielają argumentację naszej Kancelarii w szybkim czasie.

 1. Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (BPH S.A.) oraz 95.252,43 zł i 43.964,57 CHF dla naszych KLIENTÓW. WYGRYWAMY W POZNIANIU
 2. Unieważnienie kredytu we frankach BPH S.A (GE Money Bank). Zysk dla naszego Klienta 267.000,00 zł. Wygrywamy w Legnicy
 3. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach BPH (GE Money Bank) oraz 68.512,00 zł i 50.222,00 CHF dla naszych Klientów. EKSPRESOWO wygrywamy w SZCZECINIE
 4. PRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU GE MONEY BANK W Sądzie Apelacyjnym w GDAŃSKU. Wygrywamy w 3 lata!
 5. Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (BPH S.A.). Ekspresowo w Świdnicy. 230 092,47 zł i 5033,79 CHF dla naszych Klientów
 6. Unieważnienie kredytu frankowego GE Money Bank (BPH S.A). Wygrywamy we WROCŁAWIU 207 064,00 zł + 27 586,00 CHF dla naszej Klientki
 7. EKSPRESOWY PRAWOMOCNY WYROK Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK. Wygrywamy znów SZYBKO w Sądzie Apelacyjnym we WROCŁAWIU.
 8. PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu GE MONEY BANK (BPH S.A). Wygrywamy w SA w Katowicach w 20 MIESIĘCY
 9. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu frankowego GE MONEY BANK (BPH S.A.) w SĄDZIE APELACYJNYM WE WROCŁAWIU! Wygrywamy w 2,5 roku.
 10. Umowa kredytu GE MONEY BANK nieważna po 1 rozprawie. 159.138,75 zł dla naszego Klienta. Szybko! w 12 miesięcy w Katowicach
 11. Unieważnienie kredytu GE MONEY BANK ( BPH S.A.). 69.694,34 PLN + 50.490,79 CHF dla naszych Klientów. Wyrok SO Szczecin
 12. Unieważnienie kredytu GE MONEY BANK (BPH SA). Wygrywamy w Gdańsku
 13. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (BPH). Wygrywamy w SO w Katowicach
 14. Wygrywamy z GE MONEY BANK w 6 miesięcy. Sąd potwierdza, że wyrok TSUE (29.04.21) jest korzystny dla Frankowiczów
 15. Unieważnienie kredytu frankowego GE MONEY BANK (obecnie BPH) w 18 miesięcy SO ŚWIDNICA
 16. Unieważnienie kredytu GE Money Bank (obecnie BPH) w 9 MIESIĘCY! Nasza kolejna ekspresowa wygrana!
 17. Unieważnienie kredytu GE MONEY BANK (BPH SA) z 2006 r. oraz 219 786,08 zł. Sprawnie wygrywamy w Legnicy
 18. Unieważnienie kredytu we frankach GE MONEY BANK (BPH S.A). Wygrywamy w TARNOWIE
 19. TOP REKORD W GDAŃSKU! Unieważnienie kredytu we frankach GE Money Bank (BPH S.A). Ekspresowo WYGRYWAMY W GDAŃSKU – 2 Instancje w 18 MIESIĘCY!

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube