Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach Santander Bank Polska

Santander Bank Polska jest jednym z głównych kredytodawców w Polsce z bogatym portfelem frankowym. Świadczą o tym statystyki spraw sądowych – I kwartał bieżącego roku Santander zakończył z liczbą 9476 pozwów i zanotował wzrost o ponad 1000 pozwów względem końcówki 2021 roku.

Mimo konieczności dotwarzania rezerw na ryzyko związane z kredytami frankowymi, bank nie zdecydował się na pełnoskalowe przystąpienie do programu ugód wg rekomendacji KNF.

Kredytobiorcy więc tym chętniej pozywają ten bank i walczą o unieważnienie umowy. Jakie korzyści niesie pozwanie Santander Bank Polska, jakie szanse ma frankowicz na wygraną z tym bankiem i czy warto rozważać ugodę, gdy kredytodawca ją zaproponuje?

Kredyty we frankach Santander Bank Polska – jakie mają wady prawne?

Wszystkie banki, które oferowały w przeszłości kredyty frankowe, stosowały podobne mechanizmy przeliczeniowe i liczne zapisy, które dziś sądy bezsprzecznie oceniają jako niedozwolone.

W przypadku Santander Bank Polska nie jest inaczej. Bank ten jest „spadkobiercą” kredytów frankowych zawartych przez klientów z BZ WBK i Kredyt Bankiem. Wszystkie te umowy zawierają klauzule niedozwolone związane ze sposobem wyliczania wysokości raty kredytu, który uniemożliwiał konsumentowi jej oszacowanie przed podpisaniem umowy.

Bank stosował klauzule waloryzacyjne, które opierały się o jego własne tabele kursowe, tworzone w oparciu o subiektywne kryteria, odległe od realiów rynkowych.

Niekorzystne dla klienta spready walutowe i ustalanie kursu franka do złotówki w sposób, który naruszał interesy kredytobiorcy są dziś powszechnie kwestionowane w sądach i prowadzą na ogół do unieważnienia całej umowy.

Co można zrobić z kredytem frankowym w Santander Bank Polska?

Klient Santander Bank Polska, który spłaca kredyt frankowy u tego kredytodawcy, ma do wyboru kilka możliwych rozwiązań:

 • dalsza spłata zobowiązania w CHF na obecnych warunkach – nie jest to polecana propozycja, nawet wówczas, gdy kredytobiorca omija część niekorzystnych zapisów umowy poprzez samodzielny zakup franka i spłatę zobowiązania bezpośrednio w helweckiej walucie. Kurs franka umacnia się względem złotego i trend ten będzie prawdopodobnie długotrwały. Powodem jest zmiana polityki Banku Centralnego Szwajcarii, który – walcząc z inflacją – zaczął podnosić stopy procentowe
 • ugoda z bankiem – choć Santander Bank Polska nie przystąpił do pilotażu ugód w tak szerokim stopniu, jak zrobiły to np. PKO BP czy Millenium Bank, zdarza mu się proponować wybranym klientom ugodę na „preferencyjnych” warunkach. Wybór tego rozwiązania nie jest polecany przez wzgląd na zasady proponowane przez bank. Santander oferuje zamianę kredytu frankowego na złotowy, co w obecnych warunkach gospodarczo-ekonomicznych jest wysoce ryzykowne
 • pozwanie banku – najbardziej polecanym rozwiązaniem dla klienta mającego kredyt frankowy w Santander Bank Polska jest pozew. Dzięki temu frankowicz może walczyć o unieważnienie swojej umowy kredytowej i zwrot wpłaconych środków, a także szereg profitów, które zostaną opisane w dalszej części tekstu.

Czy warto pozwać Santander Bank Polska za kredyt frankowy?

Pozew frankowy wobec Santander Bank Polska to zdecydowanie dobry wybór. Umowy frankowe, jakie w swoim portfelu ma ten bank, posiadają liczne klauzule niedozwolone i wady prawne, które pozwalają dziś skutecznie udowodnić szkodliwy charakter zobowiązania i doprowadzić do unieważnienia go jako całości.

Po kwietniowej decyzji Izby Cywilnej Sądu Najwyższego rekomenduje się pozew wobec banku również przedsiębiorcom, którzy mogą powoływać się na niezgodność umowy z zasadami współżycia społecznego.

Kiedy można pozwać Santander Bank Polska za kredyt we frankach?

Pozwać bank za kredyt we frankach mogą wszyscy kredytobiorcy frankowi, w tym konsumenci i przedsiębiorcy, których roszczenia nie uległy jeszcze przedawnieniu.

Co istotne, pozew jest możliwy nawet wówczas, gdy kredyt został już całkowicie spłacony – w takim przypadku prawdopodobnie część rat jest już przedawniona, ale niewykluczone, że pozostała możliwa kwota roszczenia nadal jest warta walki w sądzie.

Aby oszacować możliwości wynikające z posiadanej umowy, najlepiej jest przekazać dokumenty kredytowe do analizy doświadczonej kancelarii frankowej.

Najmniej czasu na dochodzenie swoich roszczeń mają przedsiębiorcy, bo tylko 3 lata. Konsumenci są w lepszej sytuacji – ich roszczenia przedawniają się po 6 i 10 latach. Dłuższy termin obowiązuje dla rat spłacanych do lipca 2018, krótszy zaś jest właściwy dla późniejszych spłat.

Ile można zyskać pozywając Santander Bank Polska?

Kredytobiorca frankowy pozywający Santander Bank Polska może w przypadku unieważnienia swojej umowy liczyć na szereg profitów. Głównym z nich jest oczywiście pozbycie się kredytu, odzyskanie zdolności kredytowej i uwolnienie hipoteki.

Gdy sąd orzeknie o unieważnieniu umowy frankowej w oparciu o teorię dwóch kondykcji, wówczas kredyt jest traktowany tak, jak gdyby nigdy go nie udzielono. Oczywiście, strony są zobowiązane do wzajemnego rozliczenia się.

Bank musi oddać frankowiczowi środki, które pobrał od niego w czasie trwania unieważnionej umowy – w tym wszystkie raty wraz z odsetkami i prowizjami. Frankowicz z kolei oddaje bankowi kwotę otrzymanego kapitału.

Dodatkowe korzyści finansowe, na jakie może liczyć kredytobiorca, to zysk na różnicach kursowych i ustawowe odsetki za zwłokę. Możliwość skorzystania na różnicach kursu CHF jest zarezerwowana dla tych frankowiczów, którzy spłacali swoje raty w helweckiej walucie.

Ponieważ bank musi oddać wpłacone środki w tej samej walucie, w której je otrzymał, ale po bieżącym kursie, różnica w historycznej i bieżącej wartości franka będzie dodatkowym zarobkiem kredytobiorcy. Warto więc śpieszyć się z pozwem, póki kurs franka jest rekordowo wysoki.

Dobry prawnik frankowy doradzi kredytobiorcy również poprzedzenie pozwu przedsądowym wezwaniem do zapłaty wobec banku.

Wysłanie takiego pisma uprawnia frankowicza do żądania ustawowych odsetek za opóźnienie, gdy sąd prawomocnie orzeknie o unieważnieniu umowy.

Wartość ustawowych odsetek za opóźnienie jest zależna od aktualnych stóp procentowych – na początku lipca 2022 roku odsetki te wynoszą 11,5% w skali roku.

Czy warto podpisać ugodę z Santander Bank Polska?

Santander udostępnia możliwość ugody frankowej tylko wybranym klientom.

Sposób prezentacji proponowanych warunków jest w tym banku mniej przejrzysty niż u konkurencji – chociażby w PKO BP, który proponował ugody jako pierwszy. Santander Bank Polska proponuje zamianę zobowiązania waloryzowanego do CHF na kredyt złotówkowy z czasowo stałym oprocentowaniem (na okres 5 lat).

Biorąc jednak pod uwagę bieżącą wysokość stóp procentowych, należy zauważyć, że stałe oprocentowanie kredytu będzie w tych warunkach mniej korzystne niż dalsza spłata zobowiązania we franku – przynajmniej do czasu, aż jego kurs drastycznie nie wzrośnie.

Podpisanie ugody z Santander Bank Polska nie jest zatem polecanym rozwiązaniem, ponieważ w obecnych niepewnych warunkach niemożliwe staje się oszacowanie przyszłego oprocentowania takiego kredytu.

Nasze wygrane – korzystne wyroki Frankowiczów z Santander Bank Polska

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w sporach z Santander Bank Polska. W kancelarii mamy wyodrębniony osobny dział zajmujący się sprawami Frankowiczów z Santander Bank Polska. W chwili obecnej (07.2022r.) nasza Kancelaria wygrała z bankami prawie 400 spraw frankowych.

Posiadamy prawomocne wygrane z Santander Bank Polska, zapadłe w rekordowo szybkim czasie.

Prawdopodobnie obecnie uzyskane przez nas wyroki z tym bankiem zapadły najszybciej w Polsce.

Oto przykłady naszych wygranych spraw o kredyty we frankach Santander Bank Polska. Zamieszczamy dokładne opisy przebiegu spraw wraz z wyrokami aby zobaczyli Państwo dlaczego dokładnie sądy podzielają argumentację naszej Kancelarii w szybkim czasie.

 1. Unieważnienie kredytu we frankach Santander BP (EKSTRALOKUM KREDYT BANK) oraz 173.756,88 zł dla naszych Klientów. Wygrywamy w Sądzie w Legnicy
 2. Unieważnienie umowy kredytu we frankach z przed wejścia do Unii Europejskiej z 2002 r. – umowa Kredyt Bank ( Santander Bank Polska ). Wygrywamy w Bydgoszczy
 3. ABSOLUTNY REKORD! PRAWOMOCNY WYROK WE WROCŁAWIU unieważnienie kredytu frankowego Santander Bank ( umowa KREDYT BANK) W NIESPEŁNA 12 MIESIĘCY!
 4. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu Santander (umowa EKSTRALOKUM Kredyt Bank). Ekspresowo wygrywamy w WARSZAWIE w 18 MIESIĘCY
 5. Unieważnienie kredytu Santander Bank ( Kredyt Bank – Ekstralokum). Wygrywamy w Sieradzu w 12 MIESIĘCY
 6. PRAWOMOCNY wyrok we WROCŁAWIU. Unieważnienie kredytu Santander Bank (Kredyt Bank). Bank SPÓŹNIŁ SIĘ z apelacją!
 7. PRAWOMOCNA wygrana w Sądzie Apelacyjnym w KATOWICACH. Unieważnienie kredytu Santander Bank (Kredyt Bank). WYGRYWAMY w 20 MIESIĘCY
 8. Unieważnienie kredytu frankowego Santander Bank (umowa Kredyt Bank Ekstralokum). Wygrywamy w 12 miesięcy w Warszawie
 9. Unieważniamy kolejną umowę frankową w Bielsku-Białej. Kredyt w Santander Bank (d. Kredyt Bank) umowa EKSTRALOKUM
 10. Unieważnienie kredytu we frankach KREDYT BANK (Santander) w Kielcach. Wygrywamy na 1 rozprawie!
 11. Unieważnienie kredytu EKSTRALOKUM – KREDYT BANK. Wygrywamy w 18 MIESIĘCY. SO POZNAŃ
 12. Unieważniamy kolejną umowę frankową EKSTRALOKUM Kredyt Bank w 14 miesięcy. SO POZNAŃ
 13. Unieważnienie kredytu Kredyt Bank EKSTRALOKUM. Wygrywamy w 9 MIESIĘCY. SO Poznań
 14. Unieważnienie kredytu Kredyt Bank „Ekstralokum” w 5 MIESIĘCY! 1 Rozprawa! SO Poznań
 15. Unieważnienie kredytu we frankach Kredyt Bank umowa w 12 MIESIĘCY. Wygrywamy już na 1 rozprawie!
 16. Unieważnienie kredytu Santander (Kredyt Bank) w 11 miesięcy SO BIELSKO-BIAŁA
 17. Unieważnienie kredytu we frankach EKSTRALOKUM KREDYT BANK (obecnie Santander BP) w 12 MIESIĘCY
 18. PRAWOMOCNIE WYGRYWAMY Z Kredyt Bank! 120.121,49 zł oraz 37.091,16 CHF dla naszych Klientów. Zarzut zatrzymania oddalony. KREDYT WE FRANKACH UMOWA SPRZED WEJŚCIA DO UE z 2002 R.
 19. Unieważnienie kredytu Santander BP (umowa EKSTRALOKUM KREDYT BANK z 2008r.). Wygrywamy w Legnicy
 20. Prawomocne unieważnienie kredytu Santander BP (umowa Kredyt Bank). Szybko wygrywamy w Poznaniu w 24 MIESIĄCE

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube