Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach Getin Bank

Kredyty we frankach GETIN NOBLE BANK – jakie mają wady?

Kredytów we frankach udzielała wyspecjalizowana komórka Getin Banku pod nazwą Dom Bank, a także oddział specjalistyczny Noble Banku pod nazwą Metrobank. Oba banki oferowały kredyty indeksowane do kursu CHF, gdzie wartość zadłużenia była wyrażona w umowie w złotówkach, a następnie przeliczana na franki według kursu kupna z tabeli kursowej banku. Raty kredytowe spłacane były w PLN po uprzednim przeliczeniu według kursu sprzedaży z tabeli banku.

Opisany mechanizm przeliczeniowy jest zaliczany do niedozwolonych postanowień umownych, skutkujących nieważnością całej umowy kredytowej. Bank przyznał sobie prawo do jednostronnego i dowolnego (w oparciu o kurs z własnej tabeli) ustalania wartości zobowiązania kredytobiorców oraz wysokości rat kredytowych. Przeliczając świadczenia raz po kursie kupna, a następnie po kursie sprzedaży, zarabiał dodatkowo na różnicach kursowych (tzw. spread), natomiast całość ryzyka kursowego przerzucił na kredytobiorców. Takie działanie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco narusza interesy konsumenta.

Abuzywny charakter klauzul indeksacyjnych zawartych w umowach frankowych GETIN NOBLE BANK potwierdzają liczne wyroki sądów krajowych, analiza przeprowadzona przez Rzecznika Finansowego oraz decyzja Prezesa UOKiK z dnia 31.12.2019 r., w której stwierdzono, że we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego GETIN NOBLE BANK zamieszczone są niedozwolone klauzule.

Co można zrobić z kredytem we frankach GETIN NOBLE BANK?

W związku z zawartymi w umowach frankowych GETIN NOBLE BANK niedozwolonymi postanowieniami odnoszącymi się do klauzul przeliczeniowych, kredytobiorcy posiadający status konsumenta mogą w sądzie domagać się unieważnienia całej umowy kredytowej lub tzw. odfrankowienia kredytu, czyli wykreślenia z umowy klauzul abuzywnych.

Oba rozstrzygnięcia są korzystne i pozwalają odzyskać od banku olbrzymie kwoty. Z punktu widzenia kredytobiorcy najbardziej opłacalny jest wyrok unieważniający umowę, gdyż pozwala całkowicie pozbyć się toksycznego zadłużenia i uwolnić nieruchomość od obciążenia hipoteką.

W związku z niedawną uchwałą Sądu Najwyższego nr III CZP 40/22 z 28 kwietnia 2022 r. duże szanse na unieważnienie umowy w CHF zawartej z GETIN NOBLE BANK mają także przedsiębiorcy oraz osoby, które zaciągnęły kredyt na cele mieszkaniowe, ale później wykorzystywały nieruchomość w ramach działalności gospodarczej.

Czy warto pozwać GETIN NOBLE BANK za kredyt we frankach?

Pozwanie GETIN NOBLE BANKU to jedyny sposób na pozbycie się niespłacalnego zadłużenia w CHF oraz rozpoczęcie życia bez kredytu. Szanse na korzystny wyrok są bardzo duże, bo statystyki wyroków są dla GETIN NOBLE BANK miażdżące – w minionym roku bank przegrał 98 proc. spraw, a w roku bieżącym tendencja ta się nadal utrzymuje.

W przypadku GETIN NOBLE BANK dochodzi jeszcze jeden aspekt sprawiający, że nie warto zwlekać z pozwem. Bank jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, od kilku lat generuje ogromne straty, a kapitały własne dramatycznie się kurczą.

Pod koniec kwietnia zarząd banku ogłosił, że zaistniała przesłanka zagrożenia upadłością. Nie ma wątpliwości, że w przypadku braku dokapitalizowania banku sporym zastrzykiem środków (luka kapitałowa wynosi 2,5 – 4,5 mld zł), grozi mu bankructwo lub przymusowa restrukturyzacja, niewykluczone że z wyłączeniem portfela kredytów frankowych.

Oba scenariusze są niekorzystne dla Frankowiczów, bo dochodzenie roszczeń z tytułu kredytu w CHF będzie znacznie utrudnione, o ile nie całkowicie niemożliwe. Z pozwaniem GETIN NOBLE BANK za kredyt we frankach warto więc się pospieszyć, tym bardziej że do odzyskania są ogromne sumy.

Kiedy można pozwać GETIN NOBLE BANK za kredyt we frankach i co można zyskać?

Pozew przeciwko GETIN NOBLE BANK za kredyt we frankach mogą złożyć zarówno posiadacze czynnych kredytów (nadal spłacanych), jak i osoby, które spłaciły już zadłużenie w całości.

Postępowanie sądowe w przypadku kredytów spłaconych jest zbliżone do spraw toczących się na gruncie kredytów aktywnych. Kredytobiorcy posiadający status konsumenta mają 10 lat od momentu spłaty kredytu na wniesienie pozwu, ale nie warto z tym zwlekać, zwłaszcza biorąc pod uwagę złą sytuację finansową banku i potencjalne trudności z odzyskaniem nadpłaconych kwot.

Wraz z pozwem można złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia w postaci zawieszenia obowiązku spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku. W przypadku GETIN NOBLE BANKU istnieją duże szanse, że sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie. 

Przedsiębiorcy posiadający kredyty frankowe w GETIN NOBLE BANKU powinni pamiętać, że na złożenie pozwu mają tylko 3 lata od daty spłaty kredytu, gdyż ich roszczenia przedawniają się szybciej niż roszczenia konsumentów.

Składając pozew sądowy można domagać się unieważnienia umowy kredytowej w całości lub odfrankowienia kredytu. Prawomocny wyrok unieważniający umowę oznacza, że nie trzeba już dalej spłacać rat, a z bankiem należy rozliczyć się tylko do wysokości pożyczonego kapitału i nie trzeba oddawać odsetek. Wielu kredytobiorców po kilkunastu latach regularnego spłacania rat ma już nadpłacony kapitał i to bank musi im oddać różnicę.

Prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytową stanowi tytuł do wykreślenia hipoteki banku, co oznacza że odtąd można swobodnie dysponować nieruchomością.

Dodatkowe zyski na wyroku unieważniającym umowę mogą osiągnąć osoby, którym sąd zasądzi w oparciu o teorię dwóch kondykcji zwrot kwot w CHF, gdyż sporo zarobią na różnicach kursowych. Premią za czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sądowe są także ustawowe odsetki za opóźnienie, które obecnie są na rekordowo wysokim poziomie 11,5 proc.

Odfrankowienie kredytu GETIN NOBLE BANK jest również dla kredytobiorcy bardzo korzystne, chociaż niesie odmienne skutki prawne niż unieważnienie umowy. Kredyt zostaje przeliczony na złotówki, a umowa jest dalej wykonywana ale na lepszych warunkach, tj. w oparciu o korzystniejszy niż w kredytach złotowych wskaźnik oprocentowania SARON.

Wyrok odfrankowujący kredyt wiąże się dla banku z koniecznością zwrotu na rzecz kredytobiorcy nadpłaty powstałej w wyniku przeliczania rat po kursie waluty.

Ile można zyskać pozywając GETIN NOBLE BANK za kredyt we frankach?

Skala korzyści z unieważnienia lub odfrankowienia kredytu GETIN NOBLE BANK zależy od wartości zadłużenia, daty zaciągnięcia kredytu, oprocentowania, marży bankowej i innych parametrów.

Oto przykładowe sprawy zakończone wygraną kredytobiorców z GETIN NOBLE BANK-iem i zyski z wyroków:

  • unieważnienie umowy GETIN NOBLE BANK, kredyt w wysokości 299 tys. zł, zysk z wyroku dla kredytobiorcy 210 tys. zł
  • unieważnienie umowy GETIN NOBLE BANK, wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, kwota kredytu 237 tys. zł, zysk z wyroku dla kredytobiorcy 325 tys. zł

Ugody z GETIN NOBLE BANK – czy bank je oferuje i czy mają sens?

GETIN NOBLE BANK nie oferuje ugód Frankowiczom. Ze względu na trudną sytuację finansową bank od początku był przeciwny propozycji Szefa KNF. Nie można liczyć na jakiekolwiek propozycje ugodowe ze strony GETIN NOBLE BANK, ani w oparciu o kryteria wyznaczone przez KNF, ani też na warunkach własnych.

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ugody zakładające przekształcenie kredytu frankowego w złotowy nie mają sensu przy rosnących w Polsce stopach procentowych, kredytobiorcy z GETIN NOBLE BANK nie powinni czuć się rozczarowani.

Sprawy sądowe o unieważnienie kredytu w CHF toczą się aktualnie bardzo sprawnie, a na unieważnieniu umowy można zyskać ogromne sumy. Jedynym sposobem na pozbycie się toksycznego kredytu w GETIN NOBLE BANK jest złożenie pozwu sądowego i domaganie się unieważnienia umowy lub odfrankowienia kredytu.

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube