Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach Deutsche Bank

Choć Deutsche Bank nie funkcjonuje już od kilku lat na polskim rynku, problem kredytów denominowanych do franka udzielonych przez ten bank jest wciąż aktualny. DB udzielał kredytów frankowych w latach 2006-2009, a umowy z tym kredytodawcą przez dłuższy czas uchodziły za wyjątkowo trudne do podważenia. Obecnie coraz więcej klientów decyduje się na pozwanie Deutsche Banku za kredyt we frankach. Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej, ile można zyskać na sądowym unieważnieniu umowy z Deutsche Bankiem i czy opłaca się w ogóle rozważać ugodę?

Jakie wady prawne mają kredyty frankowe w Deutsche Banku?

Z dzisiejszej perspektywy trudno uwierzyć, że w przeszłości klienci Deutsche Banku mieli problemy z dochodzeniem swoich racji w sądzie – umowy z tym bankiem są wadliwe pod wieloma względami i zawierają dobrze już znane prawnikom klauzule niedozwolone.

Umowa frankowa w Deutsche Banku wyrażała kwotę udzielanego kredytu w CHF, mimo iż zarówno wypłata, jak i spłata zobowiązania miały odbywać się w walucie polskiej. Efektem tego kredytobiorca nie wiedział, jaką ostatecznie otrzyma od banku kwotę po uruchomieniu kredytu – i czy będzie ona w stanie pokryć cel kredytowy.

Obecnie sądy powszechne masowo unieważniają umowy z Deutsche Bankiem właśnie przez wzgląd na to, że nie zawierały one kwoty udzielanego kredytu w złotych polskich.

Podobnie jak w innych bankach, tak i w DB funkcjonował system spłaty rat kredytu oparty o tabele kursowe kształtowane przez kredytodawcę wg jednostronnych kryteriów, bez odniesienia do obiektywnych przesłanek. UOKiK uznał część postanowień figurujących w umowach z Deutsche Bankiem za niedozwolone i wpisał je do rejestru klauzul abuzywnych.

Co można zrobić z kredytem frankowym w Deutsche Banku?

Frankowicz, który zaciągnął zobowiązanie w Deutsche Banku, ma 3 możliwości:

 • dalsze spłacanie kredytu frankowego na bieżących warunkach – nie jest to korzystna opcja, ponieważ kurs franka od dłuższego czasu jest mocny i prawdopodobnie jeszcze będzie rósł. Przemawia za tym zmiana polityki Szwajcarskiego Banku Narodowego, który zaczął podnosić stopy procentowe
 • ugoda frankowa – Deutsche Bank bardzo długo wzbraniał się przed rekomendacjami KNF co do ugód z klientami. Coraz mniej korzystne orzecznictwo sądów skłoniło bank do zmiany zdania. Ugody, które DB proponuje frankowiczom, są dalekie od zaleceń Nadzoru Finansowego i znacznie mniej korzystne niż sądowe unieważnienie umowy
 • pozwanie Deutsche Banku za kredyt w CHF – frankowicz może pozwać bank i dążyć do unieważnienia swojej umowy kredytowej, co jest obecnie najkorzystniejszym rozwiązaniem, które w większości przypadków umożliwia całkowite pozbycie się problemu z kredytem

Czy warto pozwać Deutsche Bank za kredyt we frankach?

Pozwanie Deutsche Banku może przynieść frankowiczowi znacznie większe profity niż dalsze spłacanie zobowiązania lub ugoda. Statystyki wygranych są obecnie znacznie bardziej pomyślne niż jeszcze kilka lat temu. Banki przegrywają nawet 98% spraw sądowych w I i II instancji. Ponieważ umowy z Deutsche Bankiem zawierają poważne wady prawne, zdecydowana większość wyroków sądowych to unieważnienia kredytu.

Kiedy można pozwać Deutsche Bank za kredyt we frankach?

Pozew przeciwko Deutsche Bankowi mogą złożyć zarówno aktualni, jak i byli frankowicze. Całkowicie spłacona umowa kredytowa nie jest przeszkodą do podważenia jej legalności i dochodzenia swoich roszczeń, pod warunkiem oczywiście, że nie są one przedawnione. Okres przedawnienia wynosi w przypadku konsumentów kolejno 10 i 6 lat. Dłuższy okres obowiązuje dla rat spłacanych do lipca 2018 roku, krótszy jest zarezerwowany dla rat spłacanych po tym terminie. Dochodzić swoich roszczeń w sądzie mogą również przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli w Deutsche Banku kredyt frankowy. W ich przypadku roszczenia przedawniają się szybciej, bo już po 3 latach.

Ile można zyskać pozywając Deutsche Bank?

Frankowicz, któremu wskutek pozwania Deutsche Banku uda się doprowadzić do prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej w oparciu o teorię dwóch kondykcji, może liczyć na szereg potencjalnych profitów. Takie unieważnienie umowy wiąże się z powstaniem dwóch odrębnych roszczeń:

 • Deutsche Bank jest zobowiązany do zwrotu swojemu klientowi wszelkich środków, które pobrał od niego w ramach unieważnionej umowy kredytowej (w tym rat wraz z odsetkami i wszystkimi prowizjami). Środki muszą zostać oddane w walucie, w jakiej bank je otrzymał
 • klient Deutsche Banku zobowiązuje się do oddania bankowi kwoty otrzymanego kapitału

Podstawowy profit wynikający z unieważnienia umowy to więc odzyskanie pieniędzy przekazanych bankowi na przestrzeni lat. Po wzajemnym rozliczeniu się stron umowa traktowana jest tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta.

W praktyce kredytobiorca, któremu udało się unieważnić umowę, otrzymał kredyt bez żadnych dodatkowych kosztów. Ale to nie koniec korzyści. Jeśli raty kredytowe były spłacane bezpośrednio we franku szwajcarskim, bank będzie musiał je oddać w tej samej walucie, ale po aktualnym kursie. Na różnicach kursu walut frankowicz może więc całkiem dobrze zarobić.

 

Czy opłaca się podpisać ugodę z Deutsche Bankiem?

Jak zostało wcześniej wspomniane, Deutsche Bank w końcu przystąpił do programu ugód frankowych, choć trzeba podkreślić, że warunki proponowane przez tego kredytodawcę są skrajnie niekorzystne dla klientów.

Ugody w Deutsche Banku mają różną treść i przez dłuższy czas były owiane tajemnicą, a klienci byli zobowiązani do zachowania ich do swojej wiadomości. Bank proponuje przeważnie możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania po nieco korzystniejszym od rynkowego kursie – różnica wynosi ok. 20%.

Jednocześnie kurs po obniżce jest w dalszym ciągu dużo wyższy niż ten, który obowiązywał, gdy kredytobiorcy podpisywali swoje umowy. Co ciekawe, Deutsche Bank oczekuje od kredytobiorców zrzeczenia się wszelkich roszczeń dotyczących pierwotnej umowy, starając się w ten sposób zabezpieczyć przed ewentualnym pozwem.

Ugoda z tym bankiem jest więc wyjątkowo niekorzystna i niepolecana nawet tym kredytobiorcom, którym zależy na szybkim rozwiązaniu problemu niechcianego kredytu.

Nasze wygrane – korzystne wyroki Frankowiczów z Deutsche Bank

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w sporach z Deutsche Bank. W kancelarii mamy wyodrębniony osobny dział zajmujący się sprawami Frankowiczów w DB. W chwili obecnej (07.2022r.) nasza Kancelaria wygrała z bankami prawie 400 spraw frankowych. Posiadamy prawomocne wygrane z Deutsche Bank, zapadłe w rekordowo szybkim czasie. Prawdopodobnie obecnie uzyskane przez nas wyroki z tym bankiem zapadły najszybciej w Polsce.

Oto przykłady naszych wygranych spraw o kredyty we frankach Deutsche Bank. Zamieszczamy dokładne opisy przebiegu spraw wraz z wyrokami aby zobaczyli Państwo dlaczego dokładnie sądy podzielają argumentację naszej Kancelarii w szybkim czasie.

 1. Unieważnienie kredytu we frankach Deutsche Bank i 149 671,51 zł dla naszego Klienta! Ekspresowo wygrywamy w Katowicach
 2. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu DEUTSCHE BANK w Sądzie Apelacyjnym we WROCŁAWIU. WYGRYWAMY EKSPRESOWO w 12 MIESIĘCY
 3. Unieważnienie kredytu we frankach Deutsche Bank BEZ ROZPRAWY! Wygrywam w 24 MIESIĄCE w WARSZAWIE
 4. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu Deutsche Bank. WYGRYWAMY w 2 LATA. Prawomocny wyrok SA w WARSZAWIE
 5. Unieważnienie kredytu Deutsche Bank. Wygrywamy EKSPRESOWO w 6 Miesięcy! SO LEGNICA
 6. Unieważnienie kredytu Deutsche Bank na 1 rozprawie w 18 miesięcy. Wygrywamy w SO WARSZAWA

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube