Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach mBank

mBank jest najchętniej pozywanym przez frankowiczów bankiem w Polsce – do końca I kwartału 2022 roku toczyło się przeciw niemu 14419 postępowań. To wzrost o 1383 postępowania względem końcówki zeszłego roku. Czy warto pozwać bank o kredyt frankowy, jakie są szanse wygranej w takim sporze i ile wynoszą potencjalne korzyści?

Jakie wady prawne mają kredyty we frankach w mBanku?

Umowy kredytowe zawarte z mBankiem, podobnie jak podobne umowy w innych bankach, które udzielały kredytów w tej walucie, zawierają wiele wadliwych postanowień uznawanych za klauzule niedozwolone. W przypadku mBanku zostały one wpisane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do rejestru klauzul niedozwolonych, gdzie figurują pod numerem 5743.

Klauzule abuzywne stosowane przez mBank dotyczą mechanizmów przeliczeniowych – raty kapitałowo-odsetkowe miały być wg umowy spłacane w złotówkach po przeliczeniu ich po kursie sprzedażowym franka wg tabeli ustalonej przez bank.

Taki sposób wyliczania wartości raty był niekorzystny dla konsumenta i powodował, że w momencie podpisywania umowy nie był on w stanie ocenić, jak wyglądać będzie wysokość spłacanego przez niego zobowiązania.

Co można zrobić z kredytem frankowym w mBanku?

Frankowicz, który ma zobowiązanie kredytowe w mBanku, może wybrać 1 z 3 dostępnych rozwiązań:

 • kontynuowanie spłaty zobowiązania na obecnych warunkach – choć w porównaniu do kredytu złotowego zobowiązanie frankowe cechuje się aktualnie dużo niższym oprocentowaniem, dalsze jego spłacanie nie jest korzystne dla kredytobiorcy. Przede wszystkim ze względu na rosnącą wartość franka i stopniowe zaostrzanie polityki pieniężnej przez Szwajcarię
 • podpisanie ugody frankowej z mBankiem – w tej chwili jest to najprawdopodobniej najmniej korzystna opcja. Wynika to wprost z postanowień takiej ugody – umowa frankowa jest zamieniana na złotową opartą o wskaźnik WIBOR. Ponieważ stopy procentowe w Polsce były podnoszone od października 2021 roku już 9 razy, a RPP zapowiada kolejne wzrosty, wysokość przyszłej raty jest nieprzewidywalna. U kredytobiorcy frankowego taka ugoda może wręcz pogłębić problemy ze spłatą
 • pozwanie mBanku o kredyt we frankach – kredytobiorca może pozwać mBank i rościć o unieważnienie umowy kredytowej. Jest to zdecydowanie najkorzystniejsze rozwiązanie, a statystyki wygranych są obecnie bardzo pomyślne dla frankowiczów. Korzyść wynikająca z potencjalnego prawomocnego unieważnienia umowy w CHF jest nawet sześciokrotnie wyższa niż ta, którą daje ugoda.

Czy warto pozwać mBank za kredyt we frankach?

Jak najbardziej warto jest złożyć pozew przeciwko mBankowi i dążyć do unieważnienia umowy kredytowej. W zeszłym roku mBank przegrał aż 98% spraw frankowych w sądach I instancji i uzyskał 99% prawomocnych przegranych.

Zaostrzająca się linia orzecznicza, która daje bankom coraz mniejsze pole manewru, prawdopodobnie tylko pogłębi ten trend. Przykładem jest kwietniowa uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, wg której jednostronne kształtowanie kursu waluty obcej w umowach kredytowych indeksowanych do franka jest sprzeczne z naturą stosunku prawnego.

To postanowienie otwiera drogę do roszczeń wobec mBanku już nie tylko konsumentom, ale również tym frankowiczom, którzy w relacji z bankiem mieli status przedsiębiorcy.

Kiedy można pozwać mBank za kredyt we frankach?

Pozew sądowy przeciwko mBankowi za kredyt we franku szwajcarskim może złożyć zarówno frankowicz nadal spłacający zobowiązanie, jak i ten, którego kredyt został już spłacony.

Bank pozywają najczęściej konsumenci, choć należy się spodziewać, że kwietniowa decyzja SN ośmieli również przedsiębiorców, niechętnych dotąd pozwowi przez wyższe koszty początkowe związane z założeniem sprawy.

Nie warto zwlekać z pozwaniem banku przez wzgląd na bieg przedawnienia. Najmniej czasu na pozew mają przedsiębiorcy – w ich przypadku przedawnienie następuje już po 3 latach.

Ile można zyskać pozywając mBank za kredyt frankowy?

Prawomocne unieważnienie umowy frankowej w oparciu o teorię dwóch kondykcji daje kredytobiorcy cały szereg korzyści. Przede wszystkim umowa traktowana jest tak, jakby strony nigdy jej nie zawarły. Hipoteka zostaje odblokowana, a frankowicz odzyskuje swoją zdolność kredytową. Sposób rozliczenia się stron wygląda następująco:

 • bank oddaje kredytobiorcy pobrane od niego w ramach unieważnionej umowy kredytowej kwoty rat wraz z odsetkami i opłatami dodatkowymi
 • kredytobiorca oddaje bankowi kwotę wypłaconego w ramach umowy kapitału

Po wzajemnym rozliczeniu się stron wracają one zatem do stanu sprzed zawarcia umowy – w gruncie rzeczy okazuje się, że kredytobiorca pożyczył pieniądze bez dodatkowych opłat, trudno o korzystniejsze orzeczenie. Ale to nie koniec.

Należy podkreślić, że rozliczenie banku z kredytobiorcą musi nastąpić w walucie, w jakiej ten pierwszy otrzymywał środki. Jeśli więc kredytobiorca chciał uniknąć niekorzystnych przeliczników kursowych i samodzielnie kupował franki, by uiszczać w nich miesięczne raty, bank będzie musiał dokonać zwrotu w tej samej walucie, ale już po bieżącym (wyższym na chwilę obecną) kursie. Dzięki temu frankowicz może zarobić dodatkowo na różnicach kursowych pomiędzy historycznymi a bieżącymi wartościami CHF.

Aby zmaksymalizować korzyści wynikające z unieważnienia umowy i jednocześnie sprawić, że przedłużanie przez bank postępowania będzie dla niego mniej opłacalne, frankowicz może jeszcze przed złożeniem pozwu wysłać do kredytodawcy przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Takie pismo nabierze szczególnego znaczenia, gdy sąd prawomocnie unieważni umowę. Wtedy bank będzie musiał powiększyć wypłaconą klientowi korzyść o ustawowe odsetki za opóźnienie, które w lipcu 2022 roku wynoszą już 11,5% w skali roku. Potencjalna korzyść wynikająca z odsetek będzie zależna od wartości sporu i długości trwania postępowania – w wielu przypadkach wynosić może kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czy opłaca się podpisać ugodę z mBankiem?

W grudniu 2021 roku mBank przystąpił do pilotażu ugód wg rekomendacji KNF. Ugoda z mBankiem polega na konwersji zobowiązania frankowego do złotówki z częściowym umorzeniem długu. Bank chwali się w swoich materiałach prasowych, że w ten sposób kredytobiorca może oszczędzić nawet 20%.

Takie warunki mogłyby wydać się korzystne jeszcze w zeszłym roku, gdy oprocentowanie kredytów złotowych było rekordowo niskie, a RPP przekonywała, że nie planuje w najbliższym czasie podwyżek. Niestety, od października 2021 roku stopy procentowe podnoszono już 9 razy, wskutek czego rata kredytowa w krótkim czasie urosła nawet o 100%.

Tego rodzaju zobowiązanie jest w obecnych warunkach gospodarczo-ekonomicznych zupełnie nieprzewidywalne i może być dla frankowicza jak wejście z deszczu pod rynnę. Dlatego znacznie lepszym wyborem niż ugoda jest wybranie pozwu.

NASZE WYGRANE SPRAWY – wyroki naszych Klientów w sprawach mBank

Poniżej zamieszczamy kilka przykładowych wygranych z mBank wraz ze szczegółowym opisem sprawy. Dzięki temu przekonają się Państwo dlaczego sądy w całej Polsce przyznają nam rację. Na chwilę obecną (lipiec 2022) wygraliśmy z bankami już prawie 400 spraw, wiele z nich właśnie z mBank.

 1. Prawomocne unieważnienie kredytu mBank w Warszawie. Zysk dla Klienta ok 655 000,00 zł . EKSPRESOWO wygrywamy w Warszawie
 2. PRAWOMOCNE ekspresowe unieważnienie kredytu mBank. 18 miesięcy i TYLKO 1 rozprawa. Wygrywamy w Łodzi.
 3. PRAWOMOCNY WYROK w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku unieważnienie kredytu we frankach mBank. Wygrywamy w 2 LATA!
 4. PRAWOMOCNY wyrok unieważnienie kredytu mBank. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w GDAŃSKU
 5. Unieważnienie kredytu mBank „mPlan” oraz 432.455,38 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w Rzeszowie
 6. Unieważnienie kredytu we frankach mBank „Multiplan” z 2007 r. Wygrywamy w Krakowie
 7. Unieważnienie kredytu mBank „MPLAN” w Warszawie i 69.177,36 zł oraz 28.830,06 CHF dla naszych Klientów. Sprawnie wygrywamy w 12 MIESIĘCY
 8. Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan” z 2004 r. „Stary Portfel”oraz 165.543,23 zł dla naszej Klientki. Szybko wygrywamy w Jeleniej Górze
 9. Unieważnienie kredytu mBank „mPlan”. Szybko wygrywamy w Kaliszu
 10. Unieważnienie kredytu we frankach spłaconego w całości mBank. Sprawnie wygrywamy w Jeleniej Górze
 11. Unieważnienie kredytu frankowego mBank „mPlan”. Wygrywamy w 24 miesiące w Legnicy
 12. Ekspresowe unieważnienie kredytu mBank w Warszawie w 7 MIESIĘCY. Teoria 2 kondykcji – 66.073,36 zł oraz 22.016,19 CHF dla naszego Klienta
 13. Unieważnienie kredytu mBank w Warszawie w 5 MIESIĘCY. 557.299,22 dla naszego Klienta. Teoria 2 kondycji
 14. Unieważnienie kredytu mBank MULTIPLAN. 234.909,06 zł dla naszego Klienta. Wygrywamy w Poznaniu w 13 MIESIĘCY
 15. Unieważnienie kredytu mBank „mPlan”. SO w Katowicach znów po stronie naszych Klientów
 16. Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan” – Teoria 2 Kondycji. Zysk ok 662.000,00zł. Wygrywamy w WARSZAWIE W 6 MIESIĘCY!
 17. Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan”.Szereg sukcesów naszej kancelarii w SO W LEGNICY
 18. Unieważnienie kredytu frankowego mBank „mPlan”.Wygrywamy na 1 rozprawie. SO KRAKÓW
 19. Unieważnienie kredytu mBank. Wygrywamy w 14 miesięcy. SO Piotrków Trybunalski
 20. Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan” w 15 miesięcy. SO KRAKÓW
 21. Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan”. Wygrywamy w 10 miesięcy. SO Legnica
 22. Unieważnienie kredytu mBank. Wygrywamy w 9 miesięcy na 1 rozprawie. SO ŁÓDŹ
 23. Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan”. Wygrywamy w 12 miesięcy na 1 rozprawie. SO Jelenia Góra
 24. Unieważnienie kredytu frankowego mBank w 10 miesięcy. Wygrywamy w Gorzowie Wielkopolskim
 25. Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan” na 1 rozprawie. Wygrywamy w SO Warszawa
 26. Unieważnienie kredytu mBank w 14 miesięcy. SO KATOWICE
 27. Unieważnienie kredytu mBank „Multiplan” w 11 miesięcy SO Jelenia Góra
 28. Kolejna wygrana z mBank, unieważnienie kredytu frankowego w 8 miesięcy. SO WROCŁAW
 29. Unieważnienie kredytu we frankach mBank (Multiplan) w 7 miesięcy! SO TORUŃ
 30. SZYBKI PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu mBank „Multiplan”. Wygrywamy we WROCŁAWIU w 26 miesięcy
 31. PRAWOMOCNY WYROK unieważnienie kredytu we frankach mBank. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach
 32. EKSPRESOWY PRAWOMOCNY WYROK UNIEWAŻNIENIE KREDYTU mBank. Wygrywamy we WROCŁAWIU W 22 MIESIĄCE!
 33. PRAWOMOCNY WYROK ekspresowe unieważnienie kredytu mBank. Wygrywamy we Wrocławiu w 19 MIESIĘCY

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube