Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 2000 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach BOŚ Bank

BOŚ Bank jest w pierwszej dziesiątce kredytodawców, którzy udzielali w przeszłości zobowiązań indeksowanych lub denominowanych do franka. Portfel kredytów frankowych w BOŚ Banku nie jest co prawda tak duży (na koniec III kwartału 2021 roku jego wartość, po odjęciu rezerw, szacowano na 776 mln zł), jak u konkurencji, np. w PKO BP, czy Millenium, ale aktualnie toczy się przeciwko niemu kilkaset spraw, w których powodami są kredytobiorcy.

I kwartał 2022 roku BOŚ zamknął z liczbą 739 toczących się postępowań i jest to wzrost względem IV kwartału ubiegłego roku o 75 pozwów.

Jakie kroki warto podjąć, mając kredyt frankowy w BOŚ Banku, czy opłaca się rozważyć ugodę z tym kredytodawcą i jakie korzyści można uzyskać, doprowadzając do unieważnienia umowy?

Jakie wady prawne mają umowy frankowe zawarte z BOŚ Bankiem?

Umowy, które proponował BOŚ Bank klientom frankowym, zawierają dobrze znane w środowisku prawnym klauzule niedozwolone, dotyczące przede wszystkim sposobu ustalania kwoty udzielanego kredytu i wysokości rat kapitałowo-odsetkowych.

BOŚ stosował dwa różne kursy waluty obcej podczas obsługi zobowiązania. Kredyt był wypłacany w złotówkach po kursie kupna ustalonym przez bank, natomiast spłata zobowiązania miała następować po kursie sprzedaży, również kształtowanym arbitralnie przez kredytodawcę.

BOŚ Bank zarabiał więc dodatkowo na obsłudze kredytu poprzez niekorzystny dla klienta spread walutowy. Ale to nie wszystko. Mimo iż kredytodawca dawał sobie prawo do jednostronnego kształtowania kursu CHF, na podstawie którego określana była kwota wypłacanego kapitału, zastrzegał w umowie maksymalną kwotę w złotych polskich, jaką może otrzymać klient.

Zarówno ten zapis, jak i klauzule przeliczeniowe stosowane przez BOŚ Bank, należy uznać za niedozwolone i będące podstawą do zakwestionowania umowy kredytowej w sądzie.

Co można zrobić z kredytem we frankach w BOŚ Banku?

Klient Banku Ochrony Środowiska ma kilka możliwości:

  • może spłacać swój kredyt na dotychczasowych zasadach – opcja ta nie jest polecana, szczególnie teraz, gdy kurs CHF rośnie względem złotówki i w związku z wydarzeniami na świecie prawdopodobnie będzie się umacniał
  • może zdecydować się na ugodę z BOŚ Bankiem – ta opcja również nie jest polecana, ponieważ w praktyce oznacza konwersję kredytu na PLN i zamianę stawki oprocentowania na WIBOR, co w obecnej rzeczywistości gospodarczo-ekonomicznej jest po prostu ryzykowne
  • może pozwać BOŚ Bank i rościć o unieważnienie umowy – najlepsza opcja, która otwiera drogę do pozbycia się kredytu frankowego i odzyskania niesłusznie pobranych środków, a także uzyskania dodatkowych korzyści, o których więcej będzie w dalszej części tekstu.

Czy warto pozwać BOŚ Bank za kredyt we frankach?

Pozew wobec Banku Ochrony Środowiska to zdecydowanie opłacalna opcja. Świadczą o tym zarówno znakomite statystyki wygranych spraw przeciwko bankowi, aktualna linia orzecznicza polskich sądów, jak również potencjalne korzyści, jakie można uzyskać na drodze unieważnienia umowy kredytowej.

Kiedy można pozwać BOŚ Bank za kredyt we frankach?

Pozew wobec Banku Ochrony Środowiska mogą złożyć zarówno obecni, jak i byli klienci, którzy zawarli z nim w przeszłości umowę o kredyt denominowany lub indeksowany do franka.

Możliwość pozwania BOŚ Banku mają konsumenci, którzy zaciągnęli kredyt frankowy na poczet zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, jak i przedsiębiorcy oraz osoby, które wzięły kredyt na cel związany z działalnością gospodarczą lub na nieruchomość pod inwestycję.

Pozywając BOŚ Bank, należy mieć na uwadze terminy przedawnienia roszczeń. W przypadku przedsiębiorców przedawnienie następuje już po 3 latach. Roszczenia konsumentów wobec banku przedawniają się kolejno po 10 i 6 latach, zależnie od tego, kiedy spłacane były poszczególne raty. Spłaty uiszczone do lipca 2018 roku ulegają przedawnieniu po 10 latach, podczas gdy późniejsze spłaty przedawniają się po 6 latach.

Ile można zyskać pozywając BOŚ Bank za kredyt we frankach?

Zdecydowana większość orzeczeń w sprawach frankowych przeciwko bankom to dziś unieważnienia umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji. Gdy sąd wyda prawomocny wyrok o takim brzmieniu, strony są zobowiązane do wzajemnego rozliczenia się.

Kredytobiorca oddaje więc BOŚ Bankowi wartość otrzymanego kapitału. BOŚ Bank z kolei oddaje kredytobiorcy wszelkie pobrane od niego środki, w tym raty wraz z odsetkami, prowizje i opłaty dodatkowe przewidziane w unieważnionej umowie.

Rozliczenie banku z kredytobiorcą następuje w walucie, w jakiej otrzymywał on te wpłaty. Gdy więc kredytobiorca samodzielnie kupował franki i w nich spłacał swoje raty, dziś może uzyskać dodatkową korzyść wynikającą z różnic kursowych. Frank jest dziś znacznie droższy niż w latach ubiegłych, co warto wykorzystać.

To nie koniec potencjalnych korzyści – kolejną są ustawowe odsetki za opóźnienie, które przysługują kredytobiorcy, gdy ten jeszcze przed złożeniem pozwu wyśle do banku przedsądowe wezwanie do zapłaty. Ustawowe odsetki za opóźnienie są ustalane w oparciu o aktualne stopy procentowe – w lipcu 2022 roku wynoszą 11,5% w skali roku.

Czas trwania sporu frankowego to przeciętnie 2-3 lata. Nietrudno więc dojść do wniosku, że dodatkowy „zarobek” frankowicza na ustawowych odsetkach za opóźnienie może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Czy warto podpisać ugodę frankową z BOŚ Bankiem?

W grudniu 2021 roku BOŚ Bank ogłosił, że przystępuje do pilotażu ugód wg rekomendacji KNF. Ugody z bankiem opierają się na konwersji kredytu z CHF na PLN i przeliczeniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy w taki sposób, jakby od początku zaciągnął on kredyt w złotówkach. Stawką oprocentowania kredytu staje się WIBOR.

Tego rodzaju warunki nie byłyby złą propozycją w roku ubiegłym, gdy stopy procentowe były rekordowo niskie. Dziś, gdy główna stopa referencyjna wynosi 6,5 proc., konwersja kredytu frankowego na złotówki jest bardzo ryzykowną decyzją. Przyszła wysokość rat takiego kredytu jest właściwie niemożliwa do przewidzenia, dlatego powszechnie uważa się pozwanie banku za dużo rozsądniejszą opcję.

Nasze wygrane – korzystne wyroki Frankowiczów z BOŚ BANK

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w sporach z BOŚ BANK. W kancelarii mamy wyodrębniony osobny dział zajmujący się sprawami Frankowiczów z BOŚ BANK. W chwili obecnej (07.2022r.) nasza Kancelaria wygrała z bankami prawie 400 spraw frankowych.
Posiadamy prawomocne wygrane z BOŚ BANK, zapadłe w rekordowo szybkim czasie.

Oto przykłady naszych wygranych spraw o kredyty we frankach BOŚ BANK. Zamieszczamy dokładne opisy przebiegu spraw wraz z wyrokami aby zobaczyli Państwo dlaczego dokładnie sądy podzielają argumentację naszej Kancelarii w szybkim czasie.

  1. ABSOLUTNIE EKSPRESOWE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu BOŚ BANK. WYGRYWAMY prawomocnie w 8 MIESIĘCY
  2. Unieważnienie kredytu BOŚ Bank. Wygrywamy w rekordowym czasie! 4 Miesiące! SO Katowice

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube