Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyty we frankach Nordea Bank

Nordea Bank nie funkcjonuje już na polskim rynku, a jego zobowiązania, także te wynikające z udzielonych w przeszłości kredytów frankowych, przejął PKO BP. Kredyty frankowe, których udzielał Nordea Bank, były w większości zobowiązaniami denominowanymi, choć nie brakowało wśród nich tych indeksowanych do CHF.

Umowy kredytów frankowych w Nordea Banku cechuje duża wadliwość i liczne niekorzystne dla konsumenta zapisy. Co zrobić z kredytem frankowym w Nordea Banku w 2022 roku?

Jakie szanse na wygraną ma frankowicz, który pozwie ten bank i czy istnieje możliwość podpisania z kredytodawcą ugody?

Jakie wady prawne posiadają kredyty we frankach w Nordea Banku?

Umowy frankowe w Nordea Banku zawierają wiele klasycznych klauzul niedozwolonych, jakie były powszechnie stosowane także przez inne banki, które udzielały kredytów denominowanych do waluty obcej. Jednym z głównych problemów występujących w tych umowach jest sam sposób wyrażania i wyliczania kwoty zaciągniętego zobowiązania.

Mimo iż bank wypłacał klientowi udzieloną kwotę kapitału w złotówkach, z umowy kredytobiorca mógł jedynie dowiedzieć się, jaką kwotę pożycza we frankach.

Obliczenie kapitału w PLN nie byłoby może trudne, gdyby bank nie korzystał z własnych tabel kursowych, które nijak się miały do ówczesnych kursów NBP.

Kwota kredytu była wypłacana klientowi wg kursu kupna, natomiast do przeliczeń rat kapitałowo-odsetkowych bank używał już kursu sprzedaży. Biorąc pod uwagę, że oba kursy były jednostronnie kształtowane przez Nordea Bank bez odniesienia do obiektywnych danych, należy uznać takie postępowanie banku za naruszające interesy konsumenta.

Co można zrobić z kredytem frankowym w Nordea Bank?

Frankowicz, który zaciągnął kredyt w CHF w Nordea Banku, ma do dyspozycji 3 możliwości:

 • kontynuowanie spłaty zobowiązania kredytowego na bieżących warunkach – rozwiązanie nieopłacalne, nawet wówczas, gdy frankowicz omija niekorzystny przelicznik dla rat kapitałowo-odsetkowych poprzez ich spłatę bezpośrednio we frankach. Helwecka waluta jest obecnie bardzo mocna i jej wartość prawdopodobnie będzie rosnąć względem złotówki w następnych miesiącach
 • ugoda z bankiem – ponieważ obowiązki wobec klientów Nordea Banku przejął PKO BP, kredytobiorca może próbować porozumieć się ze „spadkobiercą” portfela frankowego Nordei i starać się o ugodę na zasadach zaproponowanych przez KNF. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, ponieważ ugoda wiąże się z zamianą kredytu na złotowy. Oprocentowanie kredytów w krajowej walucie jest teraz rekordowo wysokie, a wysokość przyszłych rat jest na dzień dzisiejszy trudna do oszacowania
 • pozwanie banku za kredyt we frankach – zważywszy na wadliwość umów Nordea Banku i doskonałe statystyki wygranych przez kredytobiorców spraw sądowych przeciwko temu bankowi, nie warto zwlekać z decyzją o pozwie. Dążenie do sądowego unieważnienia umowy kredytowej to w obecnej chwili jedyne sensowne rozwiązanie, które z dużym prawdopodobieństwem doprowadzi frankowicza do pozbycia się niechcianego kredytu

Czy warto pozwać Nordea Bank za kredyt we frankach?

Tak, pozwanie Nordea Banku za kredyt frankowy to obecnie najlepsza i właściwie jedyna słuszna droga dla każdego, kto chce odciążyć swój domowy budżet i odzyskać niesłusznie pobrane środki.

W zeszłym roku bankowi nie udało się doprowadzić do ani jednej wygranej w sprawach frankowych, wszystkie sukcesy na tym polu przypadły skarżącym go kredytobiorcom. To mówi samo za siebie.

Kiedy można pozwać Nordea Bank za kredyt frankowy?

Pozwać bank mogą zarówno obecni, jak i byli kredytobiorcy, pod warunkiem, że ich roszczenie nie uległo jeszcze przedawnieniu. Po kwietniowej uchwale Sądu Najwyższego zwiększyły się szanse na wygraną wśród tej grupy kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt na cel związany z działalnością gospodarczą – należy jednak mieć na uwadze, że przedawnienie roszczeń w przypadku przedsiębiorców następuje już po 3 latach. Konsumenci są w znacznie lepszej sytuacji, albowiem ich roszczenia wobec banku przedawniają się po 6 i 10 latach.

Okresy przedawnienia są w tym przypadku zależne od tego, kiedy spłacona została dana rata. Te, które kredytobiorca zapłacił do lipca 2018 roku, przedawniają się po 10 latach, zaś wcześniejsze – już po upływie 6 lat.

Ile można zyskać pozywając Nordea Bank za kredyt we frankach?

Kredytobiorca, który pozwie Nordea Bank i doprowadzi do prawomocnego unieważnienia umowy, może liczyć na:

 • zwrot wszelkich kwot, jakie bank pobrał od niego w ramach unieważnionej umowy (dotyczy rat wraz z odsetkami, opłat dodatkowych i prowizji, które nie uległy przedawnieniu)
 • zwrot ustawowych odsetek za zwłokę, do którego kredytobiorca zyska prawo, jeśli przed pozwaniem banku wyśle mu przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • dodatkowy zarobek wynikający z różnic pomiędzy kursem historycznym franka, a tym obecnym. Dotyczy to tylko tych frankowiczów, którzy uiszczali swoje raty we franku, ponieważ to wówczas bank musi oddać wpłacone środki w tej samej walucie.

Oczywiście, kredytobiorca ma też pewne obowiązki wobec strony pozwanej. Jeśli dojdzie do unieważnienia umowy, będzie musiał oddać bankowi kwotę otrzymanego kapitału.

Nie można nie doceniać potencjału, jaki niesie za sobą wspomniane już przedsądowe wezwanie do zapłaty. Jak wiadomo, sprawy frankowe trwają nierzadko po 2-3 lata, a nawet dłużej, jeśli bank decyduje się na apelację. Gdy kredytobiorca ma perspektywę uzyskania dodatkowej korzyści w postaci ustawowych odsetek za opóźnienie, przedłużające się postępowanie przestaje być wadą, zwłaszcza w kontekście obecnej wysokości takich odsetek.

W chwili pisania tego tekstu, tj. w lipcu 2022 roku, ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą w skali roku 11,5%. Z ich tytułu frankowicz może znacząco powiększyć swoją korzyść, jednocześnie zniechęcając bank do celowego przedłużania postępowania.

Ugoda frankowa z Nordea Bank – czy to się opłaca?

Podpisanie ugody z bankiem uważane jest obecnie za niekorzystną opcję. W takim przypadku kredyt jest konwertowany do złotówki, a jego wskaźnikiem oprocentowania staje się WIBOR.

Co prawda frankowicz może zwykle wybrać pomiędzy zmiennym a czasowo stałym oprocentowaniem, ale wobec wysokich stóp procentowych żadna z tych opcji nie jest w tej chwili dobra.

W obu przypadkach bowiem kwota spłacanych rat będzie wysoka. W sytuacji, gdy prawie 100% ubiegłorocznych postępowań frankowych sądy rozpatrzyły na korzyść powoda, ugoda z bankiem nie ma najmniejszego sensu.

Nasze wygrane – korzystne wyroki Frankowiczów z NORDEA BANK (PKO BP)

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w sporach z NORDEA BANK (PKO BP). W kancelarii mamy wyodrębniony osobny dział zajmujący się sprawami Frankowiczów z NORDEA BANK (PKO BP). W chwili obecnej (07.2022r.) nasza Kancelaria wygrała z bankami prawie 400 spraw frankowych.
Posiadamy prawomocne wygrane z NORDEA BANK (PKO BP), zapadłe w rekordowo szybkim czasie.
Prawdopodobnie obecnie uzyskane przez nas wyroki z tym bankiem zapadły najszybciej w Polsce.
Oto przykłady naszych wygranych spraw o kredyty we frankach NORDEA BANK (PKO BP). Zamieszczamy dokładne opisy przebiegu spraw wraz z wyrokami aby zobaczyli Państwo dlaczego dokładnie sądy podzielają argumentację naszej Kancelarii w szybkim czasie.

 1. Unieważnienie umowy kredytu we frankach PKO BP – kredyt hipoteczny MIX. Wygrywamy w Legnicy
 2. UZYSKUJEMY PRAWOMOCNY WYROK już PO I INSTANCJI. PKO BP poddaje się i nie składa apelacji i MUSI PRZELAĆ naszym Klientom 119.212,29 ZŁ i 29.057,24 CHF
 3. Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP „WŁASNY KĄT”. Szybko wygrywamy Tarnobrzegu
 4. PRAWOMOCNE SUPER EKSPRESOWE ❗️unieważnienie kredytu PKO BP. WYGRYWAMY w Szczecinie w 18 MIESIĘCY
 5. Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego PKO BP umowa NORDEA. Szybko wygrywamy w SA w Warszawie w 2 lata!
 6. Unieważnienie kredytu Nordea-Habitat PKO BP. Wygrywamy w 15 MIESIĘCY w Krakowie
 7. Unieważnienie kredytu we Frankach PKO BP NORDEA-HABITAT. WYGRYWAMY w Bydgoszczy
 8. Unieważnienie kredytu PKO BP „Własny Kąt”. Wygrywamy na 1 ROZPRAWIE w 12 MIESIĘCY w POZNANIU
 9. PRAWOMOCNY wyrok UNIEWAŻNIENIE KREDYTU PKO BP „Własny Kąt”. Wygrywamy prawomocnie w 30 MIESIĘCY
 10. Unieważnienie kredytu frankowego PKO BP „Własny Kąt”. Umowa z możliwością spłaty z 3 rachunków – ROR, konto walutowe i techniczne. Wygrywamy w LEGNICY na 1 rozprawie
 11. Unieważnienie kredytu PKO BP „Własny Kąt”. Wygrywamy w SO w Katowicach
 12. Unieważnienie kredytu we frankach „Własny Kąt” PKO BP. Wygrana w Katowicach w 16 miesięcy
 13. Prawomocne unieważnienie kredytu PKO BP ” WŁASNY KĄT” w niecałe 2 Lata. Wygrywamy w SO KIELCE
 14. Unieważnienie kredytu PKO BP (Nordea-Habitat). EKSPRESOWO wygrywamy w Warszawie. W 4 MIESIĄCE!
 15. Unieważnienie kredytu PKO BP. Znów wygrywamy w Bielsku-Białej
 16. Unieważnienie kredytów PKO BP pomimo możliwości spłaty w CHF. Wygrywamy w 11 i 12 miesięcy. SO KATOWICE / SO SZCZECIN
 17. Unieważnienie kredytu frankowego PKO BP.Wygrywamy w 12 miesięcy. SR Oleśnica
 18. Unieważnienie kredytu PKO BP (Nordea). Wygrywamy na 2 rozprawie. Bank proponował ugodę
 19. Unieważnienie kredytu PKO BP „Własny Kąt” w 11 miesięcy SR Kielce
 20. Unieważnienie kredytu frankowego PKO BP – WŁASNY KĄT w 18 miesięcy
 21. Prawomocne unieważnienie hipotecznego kredytu we frankach PKO BP „MIX”. EKSPRESOWO wygrywamy w Katowicach
 22. Unieważnienie kredytu we frankach PKO BP ( umowa Nordea). Wygrywamy w Sądzie Okręgowym we WROCŁAWIU 
 23. SUPER EKSPRESOOOWE PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu we frankach NORDEA BANK. WYGYWAMY prawomocnie w KRAKOWIE w 18 MIESIĘCY

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube