Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Kredyty we frankach Raiffeisen Bank i Polbank

Jednym z banków, które w przeszłości proponowały swoim klientom kredyty indeksowane i denominowane do CHF, ale dziś już nie prowadzą działalności na terenie Polski, jest austriacki Raiffeisen.

Obecnie bank ten obsługuje w Polsce tylko portfel kredytów frankowych, w tym również umowy zawarte przez Polbank. Wzory umów stosowane przez oba banki należą do jednych z bardziej wadliwych na rynku i w 99% przypadków udaje się podważyć ich legalność w sądach.

To od sporu z Raiffeisen Bankiem rozpoczęła się zmiana linii orzeczniczej w Polsce – korzystne dla frankowiczów orzeczenie TSUE z 2019 roku dotyczyło właśnie umowy zawartej z tym kredytodawcą.

Raiffeisen przez wszystkie te lata nie złagodził kursu i nadal uważa, że jego umowom nic nie można zarzucić. Ponieważ polubowne próby porozumienia się z tym bankiem nie przynoszą rezultatów, frankowicze masowo pozywają Raiffeisen/Polbank, wskazując jako swoje roszczenie unieważnienie umowy.

Jakie wady prawne mają kredyty frankowe w Raiffeisen Bank i Polbank?

Wzory umów kredytowych, które proponowały frankowiczom oba te banki, zawierają liczne klauzule niedozwolone, w tym również te dotyczące sposobu przeliczania kwoty, którą kredytobiorca winien otrzymać w ramach uruchomionego kredytu.

Polbank opierał się o własne tabele kursowe, ale ani umowa kredytowa, ani regulamin nie precyzowały warunków, na jakich one powstają. Kurs waluty obcej był jednostronnie kształtowany i nie odnosił się w obiektywny sposób do bieżącej sytuacji rynkowej.

Przy przeliczaniu kapitału należnego do wypłaty i kwoty rat kredytu bank stosował dwa odrębne kursy – i oba były niekorzystne dla klienta. Obecnie uważa się, że umowy frankowe zawierane z Raiffeisen i Polbankiem cechowały się występowaniem klauzul abuzywnych, a także były sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Naprawa tych umów i odfrankowienie kredytu okazują się w wielu przypadkach niemożliwe, dlatego sądy masowo unieważniają te umowy i nakazują wzajemne rozliczenie się stron.

Co można zrobić z kredytem we frankach w Raiffeisen Bank i Polbank?

W przypadku kredytów frankowych w Raiffeisen Bank i Polbank możliwe są tylko dwie drogi:

 • dalsza spłata zobowiązania na warunkach wynikających z umowy kredytowej – rozwiązanie kompletnie nieopłacalne, o czym większość kredytobiorców może się przekonać podczas analizy kapitału, który został im jeszcze do spłaty po kilkunastu latach od podpisania umowy. Nie można nie wspomnieć o trudnej sytuacji gospodarczej, która powoduje, że wartość franka najprawdopodobniej będzie rosła, co tym bardziej powinno skłaniać każdego frankowicza do szukania alternatywy
 • pozwanie banku za kredyt we frankach – wybór drogi sądowej w przypadku umowy frankowej z Raiffeisen lub Polbankiem to najlepsza opcja. Wypracowana linia orzecznicza jest obecnie bardzo przychylna kredytobiorcom, a konsumenci mają szereg możliwości, by na drodze postępowania sądowego uzyskać dodatkowe korzyści wynikające z unieważnienia umowy.

Czy warto pozwać Raiffeisen Bank lub Polbank za kredyt frankowy?

Zdecydowanie warto pozwać bank i dążyć do prawomocnego uznania umowy kredytowej za nieważną. Tylko ta opcja pozwoli frankowiczowi uwolnić się od niekorzystnego kredytu, odzyskać zdolność kredytową, a także odciążyć hipotekę.

Na chwilę obecną zarówno statystyki wygranych spraw, orzecznictwo sądów, możliwe do uzyskania korzyści, jak i sytuacja gospodarczo-ekonomiczna przemawiają za tym rozwiązaniem.

Kiedy można pozwać Raiffeisen Bank lub Polbank za kredyt we frankach?

Pozew frankowy może złożyć każdy frankowicz, którego roszczenia nie uległy całkowitemu przedawnieniu. O unieważnienie umowy frankowej walczyć mogą zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyt na cel związany z działalnością gospodarczą. Należy jednak zaznaczyć, że okresy przedawnienia w przypadku obu tych grup są zupełnie różne. Krótszy okres przedawnienia jest zarezerwowany dla przedsiębiorców – wynosi jedynie 3 lata.

Konsument mający kredyt frankowy ma na pozwanie banku więcej czasu. Przedawnienie jest liczone osobno dla każdej spłaconej raty. Spłaty dokonane do lipca 2018 roku przedawniają się po 10 latach, natomiast te późniejsze – po 6 latach.

Ile można zyskać pozywając Raiffeisen Bank lub Polbank za kredyt frankowy?

Ponieważ umowy z Raiffeisen/Polbank są tak wadliwe, że ich odfrankowienie jest w wielu przypadkach wręcz niewykonalne, sądy orzekają przeważnie o ich unieważnieniu w całości. Najczęściej spotykane jest dziś unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji.

W takiej sytuacji umowę kredytową uznaje się za niezawartą, a strony muszą rozliczyć się ze środków, które od siebie otrzymały. Bank jest zatem zobowiązany oddać swojemu klientowi wszelkie kwoty, które pobrał od niego w ramach realizowania umowy – zwrot ma nastąpić w walucie, w której klient spłacał swoje zobowiązanie.

Kredytobiorca musi z kolei oddać bankowi kwotę wynikającą z otrzymanego kapitału. W efekcie więc okazuje się, że frankowicz zaciągnął „darmowy kredyt”, a w niektórych przypadkach może nawet na nim jeszcze zarobić.
Jak to możliwe?

Chodzi o dwie kwestie: różnicę kursową oraz ustawowe odsetki za opóźnienie. Zarobek na różnicy kursowej dotyczy tych frankowiczów, którzy spłacali swój kredyt bezpośrednio we frankach szwajcarskich.

Zwykle ta grupa klientów kupowała franki, gdy były one stosunkowo tanie. Obecnie frank jest dużo droższy niż w ubiegłych latach, zatem korzyść wynikająca z różnicy pomiędzy historycznym a bieżącym kursem może być całkiem spora.

Wielu frankowiczów za namową swoich pełnomocników decyduje się też na wysłanie do banku przedsądowego wezwania do zapłaty – co ważne, ten ruch powinien nastąpić jeszcze przed złożeniem pozwu. Gdy więc sąd prawomocnie orzeknie o nieważności umowy, kredytobiorcy będzie przysługiwał nie tylko zwrot wpłaconych środków, ale również ustawowe odsetki za opóźnienie.

Wysokość ustawowych odsetek za zwłokę jest zmienna i zależy od stóp procentowych. Obecnie (lipiec 2022) ustawowe odsetki za zwłokę wynoszą 11,5%.

Czy Raiffeisen Bank i Polbank oferują ugody frankowe?

Raiffeisen/Polbank nie przystąpił do pilotażu ugodowego rekomendowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Nie zaproponował też kredytobiorcom alternatywy – wręcz przeciwnie – bank zaczął pozywać swoich klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, co jest jasnym sygnałem, że nie zamierza podejmować prób dojścia do porozumienia z frankowiczami.

Kredytobiorcy, który chciałby zakwestionować swoją umowę frankową z tym bankiem, zostaje zatem tylko pozew.

Nasze wygrane – korzystne wyroki Frankowiczów z Polbank (Raiffeisen Bank)

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski specjalizuje się w sporach z Polbank (Raiffeisen Bank) . W kancelarii mamy wyodrębniony osobny dział zajmujący się sprawami Frankowiczów z Polbank (Raiffeisen Bank). W chwili obecnej (07.2022r.) nasza Kancelaria wygrała z bankami prawie 400 spraw frankowych.

Posiadamy prawomocne wygrane z Polbank (Raiffeisen Bank), zapadłe w rekordowo szybkim czasie.
Prawdopodobnie obecnie uzyskane przez nas wyroki z tym bankiem zapadły najszybciej w Polsce.

Oto przykłady naszych wygranych spraw o kredyty we frankach Polbank (Raiffeisen Bank). Zamieszczamy dokładne opisy przebiegu spraw wraz z wyrokami aby zobaczyli Państwo dlaczego dokładnie sądy podzielają argumentację naszej Kancelarii w szybkim czasie.

 1. PRAWOMOCNA wygrana w SĄDZIE APELACYJNYM we WROCŁAWIU! Unieważnienie kredytu RAIFFEISEN (Polbank). WYGRYWAMY w 24 Miesiące!
 2. Unieważnienie kredytu frankowego Polbank (Raiffeisen Bank). Wygrywamy w Warszawie w 18 MIESIĘCY
 3. Unieważnienie kredytu Raiffeisen Bank (umowa Polbank) w 6 MIESIĘCY. 71.344,18 zł i 55.451,97 CHF dla Klientów Kancelarii. EKSPRESOWO wygrywamy w Warszawie
 4. PRAWOMOCNE unieważnienie kredytu RAIFFEISEN BP (umowa POLBANK). II Instancje w 13 MIESIĘCY! w Katowicach
 5. Unieważnienie kredytu Polbank w 5 miesięcy. Znów wygrywamy w ekspresowym tempie w Warszawie!
 6. Unieważnienie umowy Polbank (Raiffeisen Bank) na 1 rozprawie. Wygrywamy w SO Wrocław
 7. Unieważnienie kredytu Polbank (Raiffeisen Bank) Wygrywamy w 15 miesięcy. SO ŁÓDŹ
 8. Unieważnienie kredytu we frankach Polbank (Raiffeisen) SO Katowice. Kolejny raz wygrywamy w 12 miesięcy
 9. Unieważnienie kredytu frankowego POLBANK obecnie RAIFFEISEN w 5 MIESIĘCY!! SO KATOWICE
 10. Unieważnienie kredytu frankowego Polbank. Szybka wygrana w 11 miesięcy. SO Legnica
 11. Unieważnienie kredytu frankowego Raiffeisen Bank (umowa Polbank). Szybka wygrana w 11 miesięcy. SO Jelenia Góra
 12. PRAWOMOCNE EKSPRESOWE unieważnienie kredytu we frankach Raiffeisen Bank. Wygrywamy w Sądzie Apelacyjnym we WROCŁAWIU!

Niektóre nasze wygrane omawiamy na kanale Youtube