Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Warszawa zdecydowanie przyspieszyła w sprawach frankowych. To już kolejna szybka wygrana Klientów Kancelarii w tym mieście. Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy w dawnym Polbanku, którego następcą prawnym obecnie jest Raiffeisen Bank. 

Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie SSO Aleksandry Orzechowskiej dnia 19 października 2021 r. ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny oraz zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 71.344,18 zł oraz 55.451,97 CHF tytułem zwrotu nienależnych rat wraz z ustawowymi odsetkami. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz kredytobiorców kwotę 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 4881/21 jest nieprawomocny. 

Powyższe ustalenie nieważności i  roszczenia o zapłatę są identyczne, które wskazywali w pozwie Klienci Kancelarii. Tak więc Sąd w 100% stanął po stronie kredytobiorców i zakończył spór sądowy. W ocenie Sądu umowa zawierała klauzule abuzywne, które nie wiążą kredytobiorców. Po ich wyeliminowaniu nie było możliwości utrzymania umowy w mocy. 

Podczas ostatniej rozprawy strona pozwana złożyła zarzut zatrzymania, jednak Sąd stwierdził, że w tym przypadku nie przysługiwał jej taki zarzut, gdyż umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a ponadto nie można złożyć takiego zarzutu jako ewentualnego. 

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie pół roku, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na Sąd w Warszawie. Podczas procesu odbyła się tylko jedna rozprawa. Zostali na niej przesłuchani kredytobiorcy na okoliczność zawarcia umowy kredytowej.

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 320 tys. zł. Po ponad 14 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 300 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) 367 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę 316 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorców, zysk z wyroku wyniósł ok. 363 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski