Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kolejna PRAWOMOCNA wygrana Klientów naszej Kancelarii. Spór sądowy z bankiem ING toczył się w Katowicach, który orzeka bardzo korzystnie na rzecz kredytobiorców. Sąd Apelacyjny w składzie SSA Tomasza Ślęzaka dnia 18 stycznia 2022 r. oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach i zasądził od pozwanego na rzecz Klientki kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa toczyła się pod sygn. akt I ACa 132/21. 

Bank apelował od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.11.2020 r., który w składzie SSR (del.) Anety Wolskiej ustalił nieważność umowy i zasądził od pozwanego na rzecz Klientki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawa w I instancji toczyła się pod sygn. akt I C 431/20 – pełen opis sprawy w I instancji Unieważnienie umowy ING Bank Śląski w 6 MIESIĘCY! SO Katowice

Sąd Apelacyjny uznał, że Sąd I instancji prawidłowo ocenił stan faktyczny sprawy. W sprawie brak było podstaw do zadania pytań prejudycjalnych, o które wnioskowała strona pozwana w apelacji. W umowie są postanowienia abuzywne, a ich eliminacja nie może prowadzić do utrzymania umowy w mocy.

Postępowanie w II instancji trwało niecały rok. W międzyczasie odbyła się jedna rozprawa. Była ona bardzo krótka, gdyż ograniczyła się tylko do przedstawienia stanowisk obu stron oraz podtrzymania twierdzeń zawartych w apelacji oraz odpowiedzi na apelację. Sąd po tej czynności zamknął rozprawę i ogłosił wyrok  przez odczytanie sentencji podając ustnie zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.

Kredytobiorczyni z tytułu udzielonego kredytu uzyskała kwotę 507 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, Klientce, pomimo spłaty łącznie ok. 389 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (według kursu NBP) 673 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że Klientka będzie musiała rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało ok 118 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 555 tys. zł dla kredytobiorczyni.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski, przy udziale r. pr. Magdaleny Wiśniewskiej.