Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Kolejny ważny wyrok uzyskał Klient Kancelarii, który posiadał kredyt frankowy w mBanku. W przedmiotowej sprawie Klient spłacił całkowicie kredyt w 2019 r., dlatego też powództwo główne było oparte wyłącznie na roszczeniu o zapłatę z uwagi na nieważność całej umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2008r. 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze dnia 10 marca 2022 r. w składzie SSO Agnieszki Wiercińskiej-Bałagi zasądził od pozwanego na rzecz Klienta kwotę 251.028,95 zł i 18.654,87 CHF, a także kwotę 15.836,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sprawa w I instancji toczyła się pod sygn. akt I C 477/20. Wyrok jest nieprawomocny. 

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że powództwo było słuszne. W kwestionowanej umowie występują klauzule abuzywne i nie było podstaw, żeby zastępować je innymi postanowieniami. Również z uwagi na znajomość skutków nieważności umowy przez Klienta nie było podstaw, aby rozstrzygać inaczej. W postępowaniu nie było zarzutów potrącenia lub zatrzymania, dlatego cała kwota została zasądzona na rzecz Klienta. 

Postępowanie w I instancji trwało niecałe dwa lata. W międzyczasie odbyła się zaledwie jedna rozprawa, która okazała się wystarczająca do zakończenia postępowania. Sąd postanowił przesłuchać Klienta na okoliczność zawarcia umowy. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd udzielił głosu pełnomocnikom stron i zamknął rozprawę, po czym wydał wyrok.

Klient z tytułu udzielonego kredytu uzyskał kwotę 184 tys. zł. W związku z całkowitą spłatą kredytu Klient nadpłacił kredyt w wysokości ok. 134 tys. zł. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientce kwotę 251.028,95 zł oraz 18.654,87 CHF. 

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.