Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Wygrana przeciwko Pekao!

Kancelaria może pochwalić się kolejną wygraną w procesie sądowym przeciwko bankowi Pekao. Przedmiotowa sprawa dotyczyła umowy kredytowej zawartej jeszcze z bankiem BPH. Sąd Okręgowy w Poznaniu dnia 13 stycznia 2022 r. w składzie SSO Magdy Inerowicz zasądził od pozwanego na rzecz Klientki kwotę 119.644,96 zł oraz 75.836,50 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Dodatkowo Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Klientki kwotę 11.817 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Co więcej, przedmiotowa sprawa była niestandardowa, gdyż dotyczyła umowy, która już została spłacona przez kredytobiorczynię. Całkowita spłata kredytu nastąpiła pod koniec 2016 r. 

Kancelaria w imieniu Klientki w roszczeniu głównym wnosiła o zasądzenie od pozwanej na rzecz kredytobiorczyni kwotę 119.644,96 zł oraz 75.836,50 CHF zł wraz z ustawowymi odsetkami. Ewentualnie, w przypadku nieuznania żądania wskazanego wyżej za zasadne, zasądzenie od pozwanej na rzecz Klientki kwoty 79.227,24 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty – wskutek uznania niektórych postanowień ww. umowy za abuzywne w rozumieniu art. 385 (1) kc. 

Podczas jednej z rozpraw doszło do przesłuchania Klientki. Wskazywała ona na wiele nieprawidłowości przy zawieraniu umowy kredytowej. Doradca banku wskazywał na same korzyści z kredytu frankowego, a klientce nie były wytłumaczone wszystkie mechanizmy przeliczania kursu. 

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie 9 miesięcy. W międzyczasie odbyły się dwie rozprawy. Pierwsza z nich, 8 miesięcy po wytoczeniu powództwa, a druga niespełna 3 tygodnie później. Podczas procesu Sąd postanowił pominąć wniosek obu stron o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. 

Powódka z tytułu udzielonego kredytu uzyskała kwotę 248 tys. zł. W związku z całkowitą spłatą kredytu Klientka nadpłaciła kredyt w wysokości ok. 150 tys. zł. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientce kwotę 119.644,96 zł oraz 75.836,50 CHF. 

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.