Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Po chwilowej przerwie Klienci naszej Kancelarii znów uzyskali wyrok przeciwko Getin Bank. Oczywiście jest on pozytywny dla kredytobiorców. Sąd Okręgowy w Świdnicy dnia 2 grudnia 2021 r. w składzie SSO Jerzego Habaja ustalił nieważność umowy oraz zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 130.111,10 zł tytułem zwrotu nienależnych rat wraz z ustawowymi odsetkami. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców koszty procesu, tj. 6.434 zł. Wyrok w sprawie o sygn. I C 934/21 jest nieprawomocny.

Powyższe ustalenie nieważności i  roszczenie o zapłatę jest identyczne, które wskazywali w pozwie Klienci Kancelarii. Tak więc Sąd w 100% stanął po stronie kredytobiorców.

Sąd uważa, że umowa zawiera niedozwolone klauzule umowne, które powodują, że bank jednostronnie ustala kursy, bez wiedzy kredytobiorców. Sposób ten jest nieprecyzyjny, niejasny, dowolny. Po usunięciu postanowień niedozwolonych umowa nie może istnieć bez mechanizmu obliczenia rat i wypłaty kredytu. Powstaje luka, której nie można uzupełnić żadnym innym zapisem.

Sąd uznał za bezzasadny zarzut zatrzymania strony pozwanej – kredytobiorcy spłacają zadłużenie, więc nie ma podstaw, by bank czuł się zagrożony, a także bank nie określił konkretnej kwoty żądania.

Postępowanie w I instancji trwało zaledwie pół roku a w międzyczasie odbyła się tylko jedna rozprawa, na której Sąd postanowił pominąć dowód z opinii biegłego,  a także przesłuchał kredytobiorców na okoliczność zawarcia umowy.  

Klienci z tytułu udzielonego uzyskali kwotę 132 tys. zł. Po 14 latach regularnego spłacania rat, kredytobiorcom, pomimo spłaty łącznie ok. 130 tys. zł, czyli praktycznie cały kapitał kredytu, saldo kredytu wciąż wynosiło (wg kursu średniego NBP) 187 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę 130 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorców, zysk z wyroku wyniósł ok. 185 tys. zł dla kredytobiorców

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski, przy udziale r. pr. Magdaleny Wiśniewskiej.