Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 600 spraw frankowych z bankami. 

Kolejny wyrok w Katowicach i kolejny pozytywny dla Klientów Kancelarii. Tamtejszy Sąd Okręgowy dnia 22 listopada 2021 r. w składzie SSO Bogusława Kubicy ustalił nieważność umowy zawarty w 2008 r. oraz zasądził od pozwanego na rzecz Klientów kwotę 11.834,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż powództwo główne należy uznać za zasadne, co potwierdza jednolite orzecznictwo w Katowicach w podobnych sprawach. Sąd wskazał, iż nie ma powodów, aby czekać na orzeczenie TSUE z uwagi na „zawirowania”, które miały wcześniej miejsce. Według Sądu nie budziło wątpliwości, że Klienci rozumieją konsekwencje nieważności umowy kredytowej i w pełni świadomie zgodzili się na to. 

Postępowanie w niniejszej sprawie trwało ponad rok, jednakże mogło się zakończyć szybciej, gdyby nie odwołana jedna z rozpraw. W międzyczasie odbyła się tylko jednak rozprawa, na której dosyć szczegółowo zostali przesłuchani kredytobiorcy na okoliczność wskazaną w pisma procesowych obu stron. Sąd dodatkowo postanowił pominąć dowód z zeznań świadków wnioskowanych przez stronę pozwaną z uwagi na ich bezprzedmiotowość w niniejszej sprawie. Z tego samego powodu Sąd pominął dowód z opinii biegłego. 

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 427 tys. zł. Po 12 latach regularnego spłacania rat, Klientom, pomimo spłaty łącznie ok. 242 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (według banku) 477 tys. zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu indeksacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że Klienci będą musieli rozliczyć się z bankiem wyłącznie w zakresie udzielonego kapitału (na chwilę wytoczenia powództwa do spłaty kapitału brakowało ok 184 tys. zł), zatem zysk z wyroku wyniósł ok. 293 tys. zł dla kredytobiorców. Sprawa toczyła się pod sygn. akt II C 852/20, a wyrok jest nieprawomocny.  

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.