Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Sankcja kredytu darmowego to temat, który budzi coraz większe zainteresowanie wśród Kredytobiorców. Wielu z nich słyszało już o Frankowiczach, którzy z powodzeniem występowali przeciwko bankom stosującym w umowach kredytowych niedozwolone klauzule. Okazuje się jednak, że nieuczciwe praktyki banków dotyczą nie tylko kredytów walutowych, ale również kredytów złotowych. Tysiące umów kredytowych podlega obecnie zaskarżeniu z tytułu sankcji kredytu darmowego.

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Statystyki pokazują, że miliony Kredytobiorców posiadających kredyt gotówkowy lub konsolidacyjny mogą mieć wadliwe zapisy w umowie kredytowej. Klauzule abuzywne, które banki umieszczały w treści umowy, mogą być podstawą do zastosowania sankcji kredytu darmowego. Aby skorzystać z SKD, należy spełnić określone warunki.

Po pierwsze, osoba ubiegająca się o zastosowanie SKD musi posiadać kredyt konsumencki, którego środki przeznaczyła na cele prywatne i nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ważne jest również, aby umowa kredytu gotówkowego lub konsolidacyjnego została zawarta po 18.12.2011 roku i jej wartość nie przekraczała 255 550 zł. Ponadto, kredyt musi być nadal aktywny lub spłacony, ale nie dalej niż w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kredytobiorca musi również udowodnić, że kredytodawca naruszył przepisy ustawy o kredycie konsumenckim.

Jak przebiega postępowanie przedprocesowe w kwestii sankcji kredytu darmowego?

Po przeprowadzeniu analizy umowy kredytowej i jej zakwalifikowaniu do zastosowania sankcji kredytu darmowego, Kredytobiorca ma prawo złożyć do banku wniosek o objęcie umowy SKD. W tym samym czasie może skierować do banku wezwanie do zapłaty, w którym określa konkretny termin zwrotu pieniędzy. Należy pamiętać, że terminy są istotne w sprawach SKD, dlatego warto przesyłać pisma za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych. W ten sposób można uniknąć stresu związanego z udowadnianiem, że pismo dotarło na czas do banku.

Jeśli bank odmówi uwzględnienia żądania Kredytobiorcy, można podjąć drogę postępowania sądowego. Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu przeciwko bankowi. Należy pamiętać, że pozew powinien zawierać najważniejsze informacje dotyczące umowy kredytowej, takie jak umowa, regulamin, aneksy, korespondencja wymieniona z bankiem na etapie przedsądowym, a także wyliczenia wraz z uzasadnieniem. Następnie sąd wyznacza bankowi termin na odpowiedź na pozew, który zwykle wynosi 30 dni. Po tym terminie rozpoczyna się proces postępowania sądowego w sprawie sankcji kredytu darmowego.

Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego?

Postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego odbywa się na kilku etapach. Po analizie dowodów i przesłuchaniu świadków przez sąd pierwszej instancji, wyznaczany jest termin rozprawy, na który zostają poinformowane strony postępowania. Następnie odbywa się postępowanie sądowe, a po jego zakończeniu sąd wydaje wyrok w sprawie zastosowania lub niezastosowania sankcji kredytu darmowego. Każda ze stron ma prawo złożyć wniosek o wydanie pisemnego uzasadnienia wyroku w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyroku.

Warto zaznaczyć, że jeśli któraś ze stron złoży wniosek o uzasadnienie wyroku, sąd musi dostarczyć wyrok wraz z uzasadnieniem tej stronie. Po dostarczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem, strona ma 14 dni na złożenie ewentualnej apelacji. Apelacji może dokonać strona, której wyrok sądu pierwszej instancji jest niekorzystny w jakiejkolwiek części.

Jak pozwać bank w sprawie sankcji kredytu darmowego?

W sytuacji, gdy bank nie uwzględni żądania Kredytobiorcy dotyczącego sankcji kredytu darmowego, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Dla wielu Kredytobiorców jest to pierwsza wizyta w sądzie, dlatego ważne jest, aby dokładnie wiedzieć, jak prawidłowo złożyć pozew i jakie dane powinien on zawierać.

W przypadku pozewu dotyczącego sankcji kredytu darmowego, należy uwzględnić wszystkie istotne informacje dotyczące umowy kredytowej. Pozew powinien zawierać umowę kredytu, regulamin, aneksy, korespondencję wymienioną z bankiem na etapie przedsądowym oraz wszelkie wyliczenia wraz z uzasadnieniem. Po złożeniu pozwu, sąd wyznacza bankowi termin na odpowiedź na pozew, który zwykle wynosi 30 dni. Następnie postępowanie sądowe w sprawie sankcji kredytu darmowego przebiega zgodnie z ustalonym procesem, a ostateczny wyrok wydawany jest przez sąd.

Wcześniej spłacony kredyt. Czy bank może zwrócić część kosztów?

Niektórzy Kredytobiorcy decydują się na wcześniejszą spłatę kredytu w celu uniknięcia kosztów procentowych i zyskania większej niezależności finansowej. Okazuje się, że w niektórych przypadkach bank może zwrócić część kosztów związanych z wcześniejszą spłatą kredytu. Jeśli jesteś Kredytobiorcą, który wcześniej spłacił kredyt, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie kredytowym, aby dowiedzieć się, czy masz podstawy do żądania zwrotu części kosztów.

Sankcja kredytu darmowego – czy tylko Frankowicze mogą skorzystać?

Wielu Kredytobiorców mylnie sądzi, że sankcja kredytu darmowego dotyczy wyłącznie kredytów walutowych udzielanych w formie kredytów indeksowanych do kursu waluty obcej. Okazuje się jednak, że również posiadacze kredytów złotowych mogą skorzystać z tej sankcji. Jeśli posiadasz kredyt złotowy i masz podejrzenia, że umowa kredytowa zawiera niedozwolone klauzule, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytowych, aby dowiedzieć się, czy masz podstawy do złożenia roszczenia.

Jak skorzystać z darmowej analizy umowy kredytowej?

Jeśli masz wątpliwości co do treści umowy kredytowej i możliwości skorzystania z sankcji kredytu darmowego, warto skorzystać z darmowej analizy umowy. Wiele firm specjalizujących się w prawie kredytowym oferuje bezpłatne analizy umów kredytowych, które pozwalają ocenić, czy umowa zawiera niedozwolone klauzule. Nasi eksperci przeprowadzą szczegółową analizę umowy i udzielą informacji na temat ewentualnych roszczeń – bezpłatnie i bez zobowiązań. Wystarczy wypełnić formularz na naszej stronie.

Podsumowanie

Sankcja kredytu darmowego to temat, który budzi coraz większe zainteresowanie wśród Kredytobiorców. Wielu z nich poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące tej kwestii. Jak się okazuje, miliony Kredytobiorców mogą mieć wadliwe zapisy w umowie kredytowej i skorzystać z sankcji kredytu darmowego. W przypadku odmowy banku, możliwe jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie kredytowym i skorzystać z darmowej analizy umowy, aby dowiedzieć się, czy masz podstawy do złożenia roszczenia.