Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

To już nasz 11-sty pozytywny wyrok w sprawie przeciwko Deutsche Bank.  Nie jest to bank najczęściej wybierany przez Naszych Klientów, nie mniej jednak Kancelaria nadal może pochwalić się 100 % skutecznością w sporach przeciwko temu bankowi.  

W przedmiotowej sprawie Sąd Okręgowy w Kaliszu dnia w 1 września 2022r. w składzie SSO Bogusławy Bilewicz ustalił nieważność umowy kredytowej z 2007r. Strona pozwana zobowiązana jest również do zapłaty na rzecz Klienta całości kosztów procesu w kwocie 11.834 zł. Wyrok w sprawie I C 437/20 jest nieprawomocny.

Klienci reprezentowani przez Kancelarię początkowo w pozwie wniósł o ustalenie nieważności umowy. Jednocześnie w roszczeniu ewentualnym, wniesionym z ostrożności procesowej, powodowie domagali się zapłaty kwoty 264.509,35 zł z tytułu usunięcia z umowy kredytu klauzuli indeksacyjnej. 

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd podał, iż powodom przysługiwał interes prawny w dochodzeniu roszczenia głównego o ustalenie min. z powodu długotrwałości stosunku prawnego, który łączył strony. Nadto w umowie bezsprzecznie znajdują się klauzule abuzywne, które uniemożliwiają dalsze, sztuczne, utrzymywanie umowy w obrocie prawnym, po ich usunięciu. 

Postępowanie w I instancji trwało dwa 2 lata i 5 miesięcy. W sprawie odbyło się ż 5 rozpraw, a powodowie byli dwukrotnie przesłuchiwani, w tym informacyjnie oraz ostatecznie. W sprawie słuchano również świadków ze strony pozwanej, którzy jednak nie wnieśli za wiele dla rozstrzygnięcia postępowania. Sąd pouczył również powodów o skutkach ustalenia nieważności umowy, zgodnie zaleceniem TSUE.

Kredytobiorcy z tytułu udzielonego kredytu uzyskał kwotę 955 tys. zł. Po 13 latach regularnego spłacania rat, pomimo spłaty łącznie ok. 782 tys. zł, saldo kredytu wciąż wynosiło (przy przeliczeniu go po kursie średnim NBP) ponad 1 mln zł. Powyższe jaskrawo przedstawia wadliwość stosowanego mechanizmu denominacji. Uwzględnienie powództwa oznacza, że bank będzie musiał zwrócić Klientom kwotę ok. 782 tys. zł tytułem zwrotu nienależnych świadczeń. Mając na uwadze późniejszy zwrot kapitału przez kredytobiorcę, zysk z wyroku wyniósł ok.  900 tys. zł dla kredytobiorców.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski