Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1500 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Kredyt za darmo – bez opłat, prowizji, odsetek i dodatkowych kosztów? Czy to możliwe? Poznajcie sankcję kredytu darmowego – unikalne rozwiązanie w polskim prawie, które umożliwia spłatę tylko kwoty głównej pożyczki, bez odsetek oraz innych kosztów, pod pewnymi warunkami. W naszym poradniku wyjaśnimy, na czym polega sankcja kredytu darmowego oraz jak można z niej skorzystać oraz jakich kredytów dotyczy?

W naszym artykule podzielimy się informacjami o tym, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego i na co zwrócić uwagę, kiedy banki postępują niezgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Dowiecie się także, jak dokładnie złożyć wniosek i jakie są potencjalne skutki takiego działania. Sankcja kredytu darmowego to niezwykle istotne narzędzie, które może mieć ogromny wpływ na sytuację finansową kredytobiorcy.

Co to jest sankcja kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego to regulacja prawna zawarta w ustawie o kredycie konsumenckim, która umożliwia kredytobiorcom zwrot pożyczki bez dodatkowych kosztów czy odsetek, jeśli bank lub inna instytucja finansowa naruszyła określone obowiązki.

 • W jakich przypadkach można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?
  • brak pisemnej umowy kredytowej,
  • pominięcie konkretnych elementów umowy,
  • niepoinformowanie o kosztach związanych z umową,
  • przekroczenie maksymalnie dozwolonych dodatkowych kosztów.

Aby skorzystać z sankcji, należy złożyć pisemne oświadczenie do pożyczkodawcy o zamiarze skorzystania z tej opcji. W przypadku gdy kredytodawca nie zaakceptuje naszego oświadczenia, wówczas należy dochodzić swoich praw przed sądem.

 • Konsekwencje sankcji kredytu darmowego:
  • zwrot tylko kwoty głównej pożyczki,
  • brak dodatkowych kosztów,
  • konieczność przestrzegania warunków określonych w umowie kredytowej.

Sankcja ta nie służy karaniu za drobne błędy, ale ma odstraszać pożyczkodawców od praktyk wyzyskowych oraz chronić konsumentów poprzez zapewnienie przejrzystości i uczciwości w umowach kredytowych. Dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich o wartości nieprzekraczającej 255 500 PLN. Kredytów hipotecznych praktycznie nie obejmuje.

 • Dowody i warunki wymagane do egzekwowania sankcji kredytu darmowego:
  • kredytobiorca musi udowodnić, że pożyczkodawca nie dopełnił swoich obowiązków zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim,
  • sankcja dotyczy wyłącznie kredytu konsumenckiego.

W procesie ubiegania się o sankcję kredytu darmowego kluczowe jest dostarczenie dowodów na naruszenia ze strony pożyczkodawcy, w tym można posłużyć się dokumentacją umowy, korespondencją z bankiem, czy innymi materiałami, które potwierdzą nieprzestrzeganie przepisów przez instytucję finansową.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc z sankcji kredytu darmowego skorzystać?

Aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego, kredytobiorcy muszą podjąć pewne kroki i przestrzegać określonego procesu. Warto dokładnie zapoznać się z poniższymi krokami, by zwiększyć swoje szanse na pomyślne skorzystanie z tego rozwiązania:

 1. Złożenie pisemnego oświadczenia:
  • Najpierw, musimy przygotować pisemne oświadczenie skierowane do banku. W dokumencie tym stwierdzamy nasz zamiar skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Jest to pierwszy i kluczowy krok, aby uruchomić procedurę.
 2. Konieczne dane w oświadczeniu:
  • W oświadczeniu należy zawrzeć nasze dane identyfikacyjne oraz szczegółowe informacje o zobowiązaniu kredytowym, które mają zostać objęte sankcją.
  • Podajemy również szczególne okoliczności, które uzasadniają wykorzystanie sankcji, np. wady umowy lub nieprawidłowości popełnione przez bank.
 3. Podpisanie oświadczenia:
  • Ważne jest, aby pamiętać o podpisaniu oświadczenia. Podpis jest wymagany dla potwierdzenia tożsamości oraz autentyczności dokumentu.

Przed przystąpieniem do tych kroków, należy dokładne przeanalizować warunki, na jakich możemy skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Ma to kluczowe znaczenie, by uniknąć pomyłek oraz zwiększyć szanse na sukces w tej procedurze. Przygotowanie się i skorzystanie z pomocy ekspertów jest kluczowe. W tym procesie każdy szczegół ma znaczenie, więc dokładność i dostarczenie kompletnych informacji to priorytet.

Skutki korzystania z sankcji kredytu darmowego

Podsumowując, sankcja kredytu darmowego jest istotną opcją dla tych kredytobiorców, którzy doświadczyli nieprawidłowości w działaniach instytucji finansowych. Dokładna analiza warunków zawarcia umowy oraz świadome działanie mogą pozwolić na uniknięcie dodatkowych kosztów i skorzystanie z możliwości spłaty wyłącznie kwoty głównej pożyczki. Nasza dyskusja podkreśliła, jak istotne jest posiadanie pełnej i właściwej dokumentacji, aby móc skorzystać z tego unikalnego rozwiązania prawnego.

Reasumując, należy pamiętać, że wykazanie się starannością oraz znajomością obowiązujących przepisów ustawy o kredycie konsumenckim stanowi klucz do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Nasz artykuł miał na celu nie tylko wyjaśnienie zasad, ale i przypomnienie o konieczności ochrony własnych praw jako konsumentów. Zachęcamy do korzystania z dostępnych środków prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i prawidłowego przebiegu procesów kredytowych.