Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Wygraliśmy już z każdym bankiem w Polsce i uzyskaliśmy korzystny wyrok w sądach w każdym mieście w Polsce. Obecnie na naszym koncie mamy około 1800 korzystnych wyroków dla naszych Klientów w sporach z bankami. Jesteśmy pod tym względem liderem wśród kancelarii adwokackich w Polsce. 

Wakacje to okres, kiedy w Sądach toczy się mniej spraw. Nie mniej jednak w lipcu 2022 odnotowaliśmy sporo korzystnych orzeczeń dla Naszych Klientów. Tylko w tym miesiącu Kancelaria mogła pochwalić 9-cioma wygranymi z mBankiem. W dniu 6 lipca br. Sąd Okręgowy we Wrocławiu w składzie SSO Anny Stawikowskiej ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan”. Dodatkowo zasądził od pozwanej na rzecz powodów zwrot kosztów procesu w kwocie 8.217zł. Sprawa toczyła się pod sygn. akt XII C 720/21 a wyrok jest nieprawomocny. 

Sąd przychylił się do roszczenia głównego powodów, jakim było ustalenie nieważności całej umowy zawartej w 2006 r. Ewentualnie, w przypadku nieuznania żądania wskazanego wyżej za zasadne, kredytobiorcy reprezentowani przez naszą Kancelarię żądali zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz kwoty 66.756,25 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty – wskutek uznania niektórych postanowień ww. umów za abuzywne w rozumieniu art. 3851 kc i tym samym bezskuteczne względem powodów, przy pozostawieniu dalszej części umowy w mocy.

Stanowisko strony powodowej okazało się uzasadnione w części opierającej się na zarzucie nieważności umowy kredytu. W ocenie Sądu umowy zawierane przez pozwany bank były nieważne z racji ich sprzeczności z ustawą. Ponadto do wniosku o nieważności umowy prowadzi również analiza jej postanowień) pod kątem abuzywności. Stanowisko Sądu wyrażone w sprawie niniejszej zostało potwierdzone w zbliżonych sprawach.

Sprawa była o tyle ciekawa, iż powiązana była ze sprawą spadkową. Żona Kredytobiorcy, a jednocześnie strona umowy z bankiem, zmarła. Tym samym koniecznym było, aby do sprawy przystąpili spadkobiercy zmarłej Kredytobiorczyni tj. jej dzieci. Z uwagi na to, iż spadkobiercy byli małoletni, powód musiał występować w ich imieniu jako ich opiekun prawny, a także wnieść do Sądu rodzinnego wniosek o wydanie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka. Wszystkie te czynności miały wpływ na czas trwania postępowania, które trwało ponad 2 lata. 

 

 

 

 

Powodowie z tytułu udzielonego kredytu uzyskali kwotę 360 tyś. zł. Po 14 latach regularnego spłacania rat i spłaty ok. 356 tys. zł, Klientom pozostała do spłaty suma prawie taka sama kwota wypłaconego kredytu. W momencie zlecenia sprawy Kancelarii wartość zadłużenia wynosiła ponad 354 tys. zł. Unieważnienie kredytu hipotecznego przez Sąd sprawiło, że klienci mają obowiązek zwrócić bankowi jedynie 4 tys. zł tytułem wzajemnego zwrotu świadczeń, a więc około 350 tys. zł mniej niż wynosiło zadłużenie według banku w momencie wytoczenia powództwa.

Sprawę prowadził adw. Paweł Borowski.