Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o odfrankowienie i unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów

Prawo pracy – obsługa prawna pracodawców

Prowadzimy obsługę w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji pracodawców w sporach sądowych jak i pozasądowych z zakresu prawa pracy.

Prawo pracy jest niezwykle ważną społecznie gałęzią prawa. Podczas trwania stosunku pracy niestety dość często dochodzi do konfliktów i naruszania interesów, czy to pracowników, czy pracodawców. Jednak umiejętne zastosowanie przepisów prawa pracy może doprowadzić do wyeliminowania wielu problemów i zapewnienia właściwej ochrony stronom stosunku pracy. Dzięki szerokiej znajomości regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, nasza kancelaria pomoże Państwu w fachowym, sprawnym i skutecznym rozwiązaniu każdego problemu wynikającego ze stosunku pracy. Głównym celem naszej kancelarii jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie nakierowanej na profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną dla pracodawców.

Obsługa prawna pracodawców obejmuje w szczególności:

 • przygotowywania i opiniowania projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji, umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników),
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentowania pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych,
 • pomoc prawną w ubieganiu się o zezwolenia na wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemców,
 • pomoc prawną w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych ,
 • ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,
 • egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji,
 • zasady funkcjonowania rad pracowników w przedsiębiorstwie,
 • prawo pacy w zakładach opieki zdrowotnej,
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • reprezentowania pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi,
 • szkolenia dotyczące stosowania prawa pracy w przedsiębiorstwie,
 • inne porady z zakresu prawa pracy.