Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy ponad 270 spraw frankowych z bankami. 

Obligacje GetBack

Pomoc prawna dla obligatariuszy Getback / Obligacja Getback pozew / Pozew przeciwko Idea Bank

Kancelaria adwokacka Paweł Borowski specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń związanych z instrumentami finansowymi. Prowadzimy sprawy dotyczące między innymi roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, umów kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, dochodzeniem roszczeń z obligacji korporacyjnych, w tym obligacji zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. Reprezentujemy naszych klientów przed emitentem, administratorem zabezpieczenia, a także w toku procesu sądowego mającego na celu uzyskanie kwoty nominału oraz zaległych odsetek.

Prawnicy współpracujący z Kancelarią mają także wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Prowadzimy postępowania o odszkodowanie przeciwko instytucjom finansowym oferującym obligacje Getback S.A., w oparciu o naruszenia norm chroniących konsumentów oraz norm innych ustaw, wynikłych z uchybień w procesie oferowania i sprzedaży tych obligacji, jak również postępowania o odszkodowanie i unieważnienie umów nabycia obligacji przeciwko biurom maklerskim pośredniczącym w sprzedaży tych obligacji.

W prowadzonych przez Kancelarię sprawach obserwujemy stan faktyczny z którego jednoznacznie wynika, że pośrednicy oferujący sprzedaż obligacji np: Idea Bank, Polski Dom Maklerski podczas swojej działalności przekonywali Klientów, że obligacje GetBack są bezpieczne jak lokata bankowa. Byli także przekonywani, że spółka posiada bardzo zdrową i stabilną sytuację finansową, a perspektywa jej rozwoju jest doskonała. Takie informacje oraz wiele innych, na które wskazują posiadacze obligacji GetBack oraz brak przekazania informacji istotnych dla oceny ryzyka inwestycyjnego, dają perspektywę dochodzenia roszczeń od podmiotów oferujących obligacje.

Jest to o tyle istotne, gdyż podmioty te są wypłacalne i mają środki pozwalające na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy GetBack. Podczas swojej działalności w tym zakresie podmioty oferujące sprzedaż obligacji GetBack dokonywały istotnych uchybień normom ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, dyrektywy MIFID, krajowych rozporządzeń do tej dyrektywy oraz normom innych aktów a czasami wręcz wprowadzali klientów w błąd, dzięki temu możliwe jest dochodzenie odszkodowania od podmiotu pośredniczącego w sprzedaży obligacji.

Warunkiem dochodzenia odszkodowania od dystrybutora jest wykazanie nieważności samego zlecenia nabycia obligacji, co zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4) ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pozwala na dochodzenie odszkodowania bez konieczności czekania aż do zakończenia procesu restrukturyzacji spółki GetBack S.A. 

 

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna ma charakter kompleksowy. Reprezentujemy Klientów zarówno w ramach postępowań mających na celu sądowe dochodzenie roszczeń, w ramach postępowań karnych, jak również dbamy o interes Klientów w ramach postępowań restrukturyzacyjnych, czy upadłościowych.

Jeśli i Państwo są poszkodowani przez nieuczciwe zachowania przedsiębiorców ( Idea Bank, Lion’s Bank (marka Idea Banku), Citi Handlowy, Alior, DM PKO BP, Polski Dom Maklerski i Michael / Ström ) zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią .

Doświadczenie naszych prawników w zakresie ochrony Klienta na rynku finansowym stanowi nieoceniony atut  w walce o odzyskanie pieniędzy. Proponujemy kompleksową analizę Twojej sprawy, a także przedstawimy możliwe rozwiązania, nie tylko w zakresie obligacji, ale również innych instytucji rynku finansowego, dzięki czemu nie będziesz musiał martwic się o swoje inwestycje.

Kancelaria oferuje pomoc osobom z całego kraju