Kancelaria Frankowicze – adwokat Paweł Borowski

Prowadzimy sprawy o unieważnienie umów kredytów frankowych na terenie całego kraju. Jesteśmy ściśle wyspecjalizowaną kancelarią dla frankowiczów. Wygraliśmy już ponad 900 spraw frankowych z bankami. 

Kredyty Frankowe

Postępowania prowadzone przez Kancelarię w zakresie kredytów indeksowanych oraz denominowanych do CHF i innych walut.

Klientami Kancelarii są osoby posiadające oba typy kredytów w imieniu i na rzecz, których wnosimy o uznanie przez sądy tzw. kredytów frankowych za kredyty złotowe, w których element przeliczania do CHF nie ma zastosowania. Występujemy o „odfrankowanie” kredytów CHF z mocą wsteczną.

Nasi klienci mogą zatem liczyć na znaczne korzyści wynikające z doprowadzenia do przeliczenia kredytu. Wykazanie a w konsekwencji stwierdzenie dokonanej nadpłaty (zawyżonych rat kredytu) skutkuje zwrotem nadpłaty znacząco poprawiając sytuację materialną naszego klienta.

Wygraliśmy z bankami już prawie 400 spraw frankowych (stan na czerwiec 2022 r.). Posiadamy w naszym dorobku wyroki prawomocne oraz nieprawomocne. Informacje o naszych ciekawych wygranych znajdziesz w dziale NASZE WYROKI

Większość umów o kredyt denominowanych lub indeksowanych do CHF i innych walut oferowanych konsumentom w latach 2006-2011 przez banki, zawierała niedozwolone (abuzywne) postanowienia, rażąco naruszające istotne interesy konsumentów-kredytobiorców.

Celowe wprowadzenie przez specjalistów od prawa bankowego do umów kredytowych m.in.: abuzywnych walutowych klauzul waloryzujących doprowadziło nieokreśloną grupę kredytobiorców do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Naszym klientom proponujemy zmniejszenie obciążeń finansowych w tym odzyskanie części kosztów poniesionych tytułem Ubezpieczenia NWW.

Kancelaria oferuje bezpłatną analizę umowy kredytu

prosimy o przesłanie umowy kredytu wraz z aneksami na adres

biuro@kancelariakredytywefrankach.pl

Przedstawimy ofertę procesu z bankiem, dokonamy stosownych obliczeń, wskażemy postanowienia niedozwolone w umowach.

Zakres usług dla osób posiadających Kredyty chf

 • wyliczeniem należności wobec banku w oparciu o przesłane przez Państwa dokumenty
 • złożeniem wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w przypadku zbliżającego się terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy kredytowej
 • skierowaniem do banku przedsądowego wezwania do zapłaty nadpłaconych kwot lub/i wezwanie o przystąpienie do zawarcia aneksu, którego celem jest usunięcie nieważnych klauzul zawartych w umowach kredytowych
 • reprezentacją w ewentualnych negocjacjach ugodowych z bankiem
 • sporządzeniem pozwu i reprezentacją w postępowaniach sądowych
 • egzekucją od banku zasądzonych przez sąd należności
 • unieważnieniem klauzuli tzw. „ubezpieczenia niskiego wkładu”
 • innymi sprawami w zależności od Państwa potrzeb.

Oferujemy także kompleksową pomoc osobom, którym bank już wypowiedział umowę o kredyt.

Zakres usług:

 • ustalenie możliwości i podstaw prawnych umorzenia egzekucji zadłużenia wobec banku,
 • wyliczenie prawidłowego zadłużenia wobec banku;
 • sporządzenie powództwa przewciwegzekucyjnego i reprezentacja w postępowaniu sądowym;
 • podjęcie działań mających na celu ustalenie w drodze sądowej lub ugodowej właściwej wysokości zadłużenia wobec banku, wyliczonej w oparciu założenie, że waloryzacja kredytu do CHF była bezpodstawna (w przypadku części kredytów indeksowanych), ewentualnie że cała umowa kredytowa była nieważna (w przypadku części kredytów indeksowanych i denominowanych);

Korzyści:

 • wstrzymanie, a ostatecznie umorzenie, prowadzonej już egzekucji komorniczej;
 • uznanie wypowiedzenia umowy kredytowej za bezpodstawne;
 • uznanie wyliczenia zadłużenia w oparciu o kurs CHF za bezpodstawne;
 • znaczące obniżenie kwoty zadłużenia wobec banku;
 • wymuszenie na banku zawarcie nowej umowy na korzystnych warunkach.

 

Kancelaria prowadzi postępowania w zakresie sporów z umów kredytowych indeksowanych do CHF takich banków jak: mBANK, KREDYT BANK-BZ WBK, RAIFFEISEN-POLBANK, GETIN BANK, NOBLE BANK, BPH-GE MONEY, BRE BANK, MULTIBANK, MILLENNIUM, EUROBANK, SANTANDER, KREDYT BANK, ING BANK ŚLĄSKI oraz denominowanych z CHF PKO BP, NORDEA, BPH, BGŻ, DEUTSCHE BANK, RAIFFEISEN oraz innych walut.