Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej.

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych, orzekanych przez sąd w przypadku, gdy dochodzi do skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę