Ugoda kojarzy się przede wszystkim z ustępstwami i tak w istocie jest, osiągnięcie porozumienia i zawarcie ugody oznacza bowiem, że jedna i druga strona godzą się w pewny stopniu odstąpić od swojego stanowiska, zrezygnować z pewnych roszczeń, po to by sprawę możliwie jak najszybciej zakończyć, ugoda to bowiem polubowne zakończenie zaistniałego sporu.

W przypadku postępowania rozwodowego ugodowe przeprowadzenie procesu również jest możliwe, lecz w takim wypadku nie będziemy mieć do czynienia z klasyczną ugodą, a raczej z wypracowaniem porozumienia we wszystkich kwestiach, które są rozstrzygane wyrokiem rozwodowym, po to by proces ten sprawnie przeprowadzić i jak najszybciej uzyskać orzeczenie rozwodu.

Jak zostało powyżej zasygnalizowane, pierwszym argumentem przemawiającym na korzyść ugodowego przeprowadzenia procesu rozwodowego jest skrócenie czasu takiego procesu, czyli finalnie szybszy rozwód.

Pamiętać należy, że w wyroku rozwodowym sąd zobowiązany jest orzec nie tylko o samym rozwodzie, lecz również, gdy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, o władzy rodzicielskiej rodziców, kontaktach z dzieckiem i obowiązku alimentacyjnym, prowadzenie postępowania na tylu płaszczyznach zwykle więc wydłuża czas jego trwania, zwłaszcza gdy rozwodzący się małżonkowie w żadnej kwestii się nie zgadzają, dlatego też procesy rozwodowe nie rzadko trwają nawet kilka lat.

Przeczytaj także:

Kiedy zdecydować się na rozwód z orzekaniem o winie?

Rozwód bez orzekania o winie i z orzekaniem – podobieństwa i różnice.

Osiągnięcie porozumienia i wypracowanie wspólnego stanowiska powoduje, że sąd nie musi gromadzić szczegółowego materiału dowodowego w sprawie i wyrok może zostać wydany znacznie szybciej. Ugodowe postępowanie rozwodowe to jednak nie tylko oszczędność czasu, lecz również mniejszy stres dla rozwodzących się małżonków.

Małżonkowie co prawda i tak zostaną przez sąd przesłuchani podczas rozprawy, obowiązek wysłuchania istnieje bowiem w każdym procesie rozwodowym, to jednak świadomość, iż nie trzeba dowodzić swoich racji, ani bronić się przed twierdzeniami współmałżonka, daje duży komfort psychiczny.

Kolejnym powodem dla którego warto przynajmniej rozważyć ugodowe przeprowadzenie rozwodu jest dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Osiągnięcie porozumienia pozwoli bowiem nie tylko zachować pełną władzę rodzicielską po stronie obojga rodziców, lecz również umożliwi im uregulowanie kontaktów z dzieckiem według własnego uznania.

Ponadto, samo prowadzenie postępowania rozwodowego nie będzie stanowić dla małżonków dodatkowego źródła konfliktów, co zwykle ma miejsce, gdy każdy z małżonków żąda rozwodu z wyłącznej winy współmałżonka. Z uwagi na wspólne dzieci małżonkowie i tak będą musieli się ze sobą spotykać i kontaktować, dlatego utrzymywanie dobrych relacji jest cenne właśnie ze względu na dzieci, które w ten sposób mniej dotkliwie odczują rozstanie rodziców.

Kiedy wskazane powyżej argumenty zawodzą, zawsze można spróbować przekonać współmałżonka do ugodowego postępowania rozwodowego najbardziej wymiernym powodem, a więc oszczędnością pieniędzy.

Jeśli bowiem rozwód będzie ugodowy to najpewniej małżonkowie wniosą o zaniechanie orzekania o winie przez sąd, a więc będą wnioskować o rozwód bez orzekania o winie, a w takim przypadku przepisy stanowią, że sąd zwraca połowę uiszczonej od pozwu kwoty, czyli 300 zł. Co prawda inicjując postępowanie rozwodowe powód i tak zobowiązany jest uiścić całą opłatę od pozwu, czyli 600 zł, lecz po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego połowa tej sumy zostanie mu zwrócona.

Dodatkowo w takich procesach zwykle nie zachodzi konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego specjalisty, zatem kolejny koszt odpadnie, gdyż wynagrodzenie biegłego pokrywają strony postępowania w którym biegły został powołany.

Za ugodowym przeprowadzeniem postępowania rozwodowego przemawia kilka argumentów i choć nie w każdej sprawie zastosowanie takiego rozwiązania jest możliwe, zawsze warto je rozważyć i porównać argumenty „za” i „przeciw”.

Jak przekonać drugą stronę, że ugodowe przeprowadzenie postępowania rozwodowego jest korzystne?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.