Nakład z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka.

Nakład z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka.

Po ślubie, jeżeli małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć intercyzy, powstaje między nimi wspólność majątkowa małżeńska, a więc od tej pory małżonkowie posiadają wspólny majątek, który będą pomnażać. Pamiętać jednakże należy, że obok majątku wspólnego, małżonkowie nadal posiadają majątki osobiste, którymi