Jak może reagować ojciec, gdy matka znęca się fizycznie i psychicznie nad dziećmi?

Jak może reagować ojciec, gdy matka znęca się fizycznie i psychicznie nad dziećmi?

Przemoc domowa niestety nie jest zjawiskiem rzadkim i jest stosowana zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, jeśli jednak ofiarami znęcania się są również dzieci, podjęcie odpowiednich działań powinno nastąpić natychmiast. W przypadku rozwodu najczęściej sąd ustala stałe miejsce zamieszkania