Nakład z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka.

Nakład z majątku osobistego jednego małżonka na majątek osobisty drugiego małżonka.

Po ślubie, jeżeli małżonkowie nie zdecydowali się zawrzeć intercyzy, powstaje między nimi wspólność majątkowa małżeńska, a więc od tej pory małżonkowie posiadają wspólny majątek, który będą pomnażać. Pamiętać jednakże należy, że obok majątku wspólnego, małżonkowie nadal posiadają majątki osobiste, którymi

Jak może reagować ojciec, gdy matka znęca się fizycznie i psychicznie nad dziećmi?

Jak może reagować ojciec, gdy matka znęca się fizycznie i psychicznie nad dziećmi?

Przemoc domowa niestety nie jest zjawiskiem rzadkim i jest stosowana zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, jeśli jednak ofiarami znęcania się są również dzieci, podjęcie odpowiednich działań powinno nastąpić natychmiast. W przypadku rozwodu najczęściej sąd ustala stałe miejsce zamieszkania