Jak może reagować ojciec, gdy matka znęca się fizycznie i psychicznie nad dziećmi?

Jak może reagować ojciec, gdy matka znęca się fizycznie i psychicznie nad dziećmi?

Przemoc domowa niestety nie jest zjawiskiem rzadkim i jest stosowana zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn, jeśli jednak ofiarami znęcania się są również dzieci, podjęcie odpowiednich działań powinno nastąpić natychmiast. W przypadku rozwodu najczęściej sąd ustala stałe miejsce zamieszkania

Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Kiedy możesz żądać separacji i jakie są jej skutki?

Jak wiadomo, rozwód definitywnie kończy małżeństwo, jednakże dla wielu osób, mimo iż małżeństwo dobrze się nie układa, takie rozwiązanie jest zbyt radykalne i wówczas zaczynają poszukiwać wyjścia pośredniego, a więc czegoś pomiędzy rozwodem, a dotychczasowym pożyciem małżeńskim. Rozwiązaniem powyższego problemu