Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez zamontowanie blokady alkoholowej.

Zakaz prowadzenia pojazdów to jeden ze środków karnych, orzekanych przez sąd w przypadku, gdy dochodzi do skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę

Coraz mniej argumentów po stronie banków- ważna uchwała SN w sprawie frankowiczów.

Coraz mniej argumentów po stronie banków- ważna uchwała SN w sprawie frankowiczów.

Kredytobiorcy, którzy kwestionowali ważność zapisów w zawartej umowie kredytowej, zwykle z bankiem spotykali się w sądzie, gdyż banki na polubowne rozwiązanie sporu z reguły przystać nie chciały, a jak wiadomo, w sądzie bywa różnie. W większości przypadków oczywiście sądy przychylają